News ΑΜΕΑΚεντρική

Σε διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και νέες διατάξεις για τους καταναλωτές και τη λειτουργία της αγοράς

30/4/2024

Το πρώτο νομοσχέδιο έρχεται από το Υπ. Ανάπτυξης με τίτλο «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ»

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00.

Με τις διατάξεις του επιδιώκεται:

  • η ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, μέσα από τη θέσπιση μηχανισμών για την πληροφόρηση των τιμών, την αντιμετώπιση της πρακτικής των πλασματικών ανακοινώσεων μείωσης τιμών και την πρόβλεψη των αρμόδιων ελεγκτικών φορέων για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και των προσωρινών μέτρων του Ένατου Μέρους του ν. 2251/1994, και τον εξοπλισμό τους με όλες τις απαραίτητες εξουσίες ελέγχου. Αντιμετωπίζεται, επίσης, το ζήτημα της λειτουργίας του Μητρώου Ενώσεων Καταναλωτών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με την πρόβλεψη της αρμόδιας οργανωτικής μονάδας της Γενικής Γραμματείας για την εγγραφή, τη διατήρηση και τη διαγραφή ένωσης καταναλωτών ή νομιμοποιούμενου φορέα για την άσκηση αντιπροσωπευτικών αγωγών.
  • ενισχύεται η εποπτεία βιομηχανικών δραστηριοτήτων, μέσω της ανάρτησης των αποφάσεων περί επιβολής μέτρων και διοικητικών κυρώσεων. Παράλληλα, επικαιροποιείται το πλαίσιο άσκησης δραστηριοτήτων των Κέντρων Αποθήκευσης Δεδομένων και Διανομής, προκειμένου να ανταποκρίνεται στα διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα και τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και για να αντιμετωπιστούν υφιστάμενα ζητήματα που λειτουργούν ανασταλτικά στην ανάπτυξή τους.
  • η διευκόλυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώτα αναπτυξιακών νόμων, με την άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, που τις έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο, ως προς την εξέλιξή τους. Τα ζητήματα αυτά αντιμετωπίζονται με τις προτεινόμενες διατάξεις, προκειμένου με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων και της έναρξης της παραγωγικής τους λειτουργίας να αποδοθούν τα προσδοκόμενα οφέλη των επενδύσεων αυτών σ’ όλους τους εμπλεκομένους (επενδυτές, εργαζόμενους, την τοπική και κατ’ επέκταση την εθνική οικονομία).
  • η επίλυση επιμέρους οργανωτικών ζητημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, και εποπτευόμενων από αυτό φορέων που άπτονται της πιστοποίησης επάρκειας προσωπικού υπηρεσιών του σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, επιτάχυνσης της διαδικασίας αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων με τη διεύρυνση του πίνακα αξιολογητών των προτάσεων χρηματοδότησης από τα Εθνικά Μητρώα Πιστοποιημένων Αξιολογητών και Ελεγκτών, της λυσιτελέστερης διαδικασίας επιλογής Εισηγητών και Μελών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και της στελέχωσης και λειτουργίας του, ώστε το Υπουργείο να μπορεί να ανταπεξέλθει δυναμικά στον κρίσιμο ρόλο του, προς ενίσχυση της ανάπτυξης εν γένει.
  • η χωρίς καθυστέρηση καταβολή του συνόλου των ενισχύσεων στους δικαιούχους των χρηματοδοτούμενων από ΕΠΑ 2021-2025 Δράσεων «Ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» και «Κύκλος 2Β: Έκτακτη επιχορήγηση σε Επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν», για την επίτευξη του σκοπού τους, δηλαδή την οικονομική στήριξη των πληγέντων, καθώς και τη γενικότερη ρύθμιση για την υποβοήθηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στις πληγείσες περιοχές

Το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 «Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους».

Βασική επιδίωξη της Εθνικής Στρατηγικής είναι η αύξηση της ορατότητας των Ατόμων με Αναπηρία και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γι’ αυτήν την πολυάριθμη ομάδα συμπολιτών μας που υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 1.000.000 άτομα.

Η Εθνική Στρατηγική θέτει τις βασικές αρχές και εξειδικεύεται σε 170 οριζόντιες και στοχευμένες δράσεις με παρεμβάσεις σε 6 άξονες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της υγείας, της αποϊδρυματοποίησης και της ορατότητας των Ατόμων με Αναπηρία. Η υλοποίηση των δράσεων αφορά το σύνολο των Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους άνω των 600 εκ ευρώ.

Οι δράσεις αυτές συνδέονται με συγκεκριμένους δείκτες παρακολούθησης, για την εξασφάλιση αποτελεσματικότητας και λογοδοσίας, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη αυτού του εθνικού, υπερκομματικού και συλλογικού διπλού-στόχου : Η ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα να ευθυγραμμιστεί με εκείνη του γενικού πληθυσμού, ως προς τις συνθήκες διαβίωσης και την εργασία και τα εθνικά δεδομένα να προσεγγίσουν τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

Η υποβολή των προτάσεων/παρατηρήσεων/ απόψεων κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη ή φορέα θα συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων πτυχών και αιτημάτων αυτού του κατακερματισμένου πεδίου.

Η διαβούλευση, τίθεται για πρώτη φορά και σε ένα πλήρως προσβάσιμο ψηφιακό περιβάλλον (amea.gov.gr), προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη επικοινωνία με όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Για μετάβαση στην προσβάσιμη διαβούλευση πιέστε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://amea.gov.gr/consultation

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 19/5/2024 και ώρα 21.00.

Πηγή: https://www.taxheaven.gr

Πηγή φωτογραφίας: https://secure.gravatar.com

Related posts

3 + 1 περιζήτητα pillow mists για απόλυτη ηρεμία και χαλάρωση πριν τον ύπνο

xristiana

Αγρίνιο: Ενσυναίσθηση μηδέν, όχημα κλείνει ράμπα και εμποδίζει γυναίκα σε καροτσάκι να διασχίσει το δρόμο

xristiana

Μαζεύουμε Καπάκια Και Χαρίζουμε Χαμόγελα Σε Άτομα Με Αναπηρία

xristiana