ΚεντρικήΚοινωνικά

ΠΜΣ Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή από το Ε.Κ.Π.Α.

2/10/2023

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή έως σαράντα (40) φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή» (Master of Arts (MA) in Religious Education), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή» έχει ως αντικείμενο τη διεπιστημονική μελέτη των Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής, καθώς και των τεχνολογιών της μάθησης, με επίκεντρο τη θρησκευτική εκπαίδευση και αγωγή στο σύγχρονο σχολικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο επιστημονικό πεδίο της διεπιστημονικής έρευνας στον κλάδο της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Αγωγής και γνωστικών αντικειμένων των Επιστημών της Παιδείας.

Το Π.Μ.Σ. «Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή» ανήκει στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής και χορηγεί Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στους αποφοίτους του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων στο Α΄και Β΄εξάμηνο προσφέρονται τα διδασκόμενα μαθήματα και στο Γ΄εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.

Το Α΄ Εξάμηνο του ΠΜΣ είναι χειμερινό και ξεκινάει τον Οκτώβριο 2023.

Τέλη Φοίτησης

Η παρακολούθηση του ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τελών φοίτησης ύψους 800 ευρώ για καθένα από τα τρία (3) εξάμηνα φοίτησης, σύνολο 2.400€, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι και 6 Οκτωβρίου 2023.
Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα: http://www.reledu.soctheol.uoa.gr/
Email : reledu@soctheol.uoa.gr

Πηγή: https://www.eduguide.gr

Related posts

Δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνεντεύξεις υποψηφίων για εργασία στον τομέα του Τουρισμού

xristiana

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (E.E.E.K)

xristiana

Εκδήλωση Από Την Ομάδα Του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών Xόριππος

xristiana