Περιγραφή του έργου:Η παρέμβαση στις παραλίες θα περιλαμβάνουν μια σειρά από χαρακτηριστικά τα οποία στοχεύουν στην προσβασιμότητα, την αυτονομία και την ευκολία χρήσης για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας, όπως ακολούθως:Μηχανισμός πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με κινητικά προβλήματα Μη μόνιμο αποδυτήριο για ΑμεΑ με ντουζ και εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας αποδυτηρίου Σύστημα τηλεμετρίας Ξύλινος διάδρομος παραλίας για πρόσβαση ΑμεΑ Πολυεστερικός διάδρομος παραλίας για πρόσβαση ΑμεΑ Χώροι σκίασης Χώροι στάθμευσης ΑμεΑ Χημική τουαλέτα (WC) για ΑμεΑ Πινακίδες σήμανσης