ΕΣΑμεΑ: Επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για νέους 18-29 με αναπηρία ή χρόνια πάθηση

54

3/10/2022

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) διοργανώνει ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους ηλικίας 18-29 ετών που είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιαςτριτοβάθμιας εκπαίδευσηςΕργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΚατάρτισηςΙΕΚ ή άνεργοι με αναπηρία ή χρόνια πάθησηοι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τα Προγράμματα θα υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα και θα παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικήςθεωρητικής κατάρτισηςπρακτικής άσκησης και πιστοποίησης.

Πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα θα προσφέρουν:

· Πιστοποίηση στις δεξιότητες υπολογιστών (ΤΠΕ) και στα εξειδικευμένα Προγράμματα Εμπόριο και Εξωστρέφεια ή Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης.

· Η πιστοποίηση στους υπολογιστές διενεργείται από διαπιστευμένο φορέα του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 και ισχύει για τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

· Εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα πρακτικής άσκησης, συνολικά δηλαδή μέχρι 2.500 ευρώ.

· Η ένταξη οποιουδήποτε ατόμου με αναπηρία και ατόμου με χρόνια πάθηση στα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ΔΕΝ οδηγεί στη διακοπή των παροχών που λαμβάνουν λόγω της αναπηρίας, όπως είναι το επίδομα πρόνοιας ή τα επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νοσήλιο ή παροχή.

· Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνουν επίσης Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική.

· Το οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης στους υπολογιστές (ΤΠΕ) το οποίο είναι υποχρεωτικό, θα έχει διάρκεια 150 ώρες. Κάθε ένα από τα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ώρες.

Πρακτική

Η τοποθέτηση των ωφελούμενων θα γίνει σε συναφή θέση πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε φορείς του δημοσίου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης) και θα έχει συνολική διάρκεια 200 ώρες.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων ξεκίνησε στις 05/07/2022 και λήγει στις 31/10/2022 και ώρα 23:59

Για εγγραφή στο πρόγραμμα πατήστε εδώ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγήhttps://www.ertnews.gr

Πηγή φωτογραφίας: https://secure.gravatar.com