Δήμος Ιλίου: Έναρξη Της Σχολής Γονέων Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου

29

6/10/2022

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει για την έναρξη των συναντήσεων της Σχολής Γονέων του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παιδιού και Οικογένειας, που σκοπό έχει τη στήριξη των γονέων, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και απαιτητικό ρόλο τους.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να δηλώσει συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
kentropaidi.ilion@gmail.com για τις προγραμματισμένες θεματικές που θα πραγματοποιηθούν δωρεάν,
τις παρακάτω ημερομηνίες:

– Πέμπτη 13 Οκτωβρίου
– Πέμπτη 27 Οκτωβρίου
– Πέμπτη 10 Νοεμβρίου
– Πέμπτη 24 Νοεμβρίου
– Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου
– Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου

Η Σχολή Γονέων του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παιδιού και Οικογένειας λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου «Πολλαπλή Στήριξη του Παιδιού και της Οικογένειας», σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Φορέα ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας του Δήμου, τηλ. 2177361020, εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες επικοινωνίας 13:00 – 20:00.

Το Έργο αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων Υπηρεσιών και Δράσεων για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Διακρίσεων, τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας.

Πηγή: https://www.otavoice.gr