ΚεντρικήΥγεία

Ποιοι άνδρες είναι πιο ελκυστικοί για τις γυναίκες και γιατί

29/6/2024

Ο τύπος των ανδρών, τους οποίους οι γυναίκες θεωρούν περισσότερο ελκυστικούς, αποτελεί ένα πολύπλοκο και πολυδιάστατο ζήτημα. Όμως ένα πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Evolutionary Psychological Science, αποκαλύπτει έναν λιγότερο διερευνημένο παράγοντα της ανθρώπινης έλξης: τη σημασία της φροντίδας των παιδιών από τους άνδρες.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Peter Bos από το Institute of Education and Child Studies του Πανεπιστημίου Leiden, διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες θεωρούν τους άνδρες πιο ελκυστικούς όταν αυτοί αλληλεπιδρούν με παιδιά και τα φροντίζουν.

Η θεωρία της γονικής επένδυσης

Η μελέτη εστίασε στην εξέταση της θεωρίας της γονικής επένδυσης, η οποία υποστηρίζει ότι οι γυναίκες, λόγω της μεγαλύτερης βιολογικής επένδυσης στους απογόνους (π.χ. εγκυμοσύνη και θηλασμός), τείνουν να προτιμούν συντρόφους που μπορούν να παρέχουν πόρους και προστασία και γενικά εκτιμούν τα χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν εξασφάλιση καλύτερης φροντίδας για τα παιδιά.

Οι ερευνητές ξεκίνησαν λοιπόν με την υπόθεση ότι οι άνδρες που επιδεικνύουν φροντίδα προς τα παιδιά θα θεωρούνται πιο ελκυστικοί.

Η έρευνα

Στην έρευνα συμμετείχαν 443 γυναίκες 18 ετών και άνω. Οι συμμετέχουσες εκτέθηκαν σε δύο δοκιμασίες για να μετρηθεί η έλξη που ένιωθαν για τους άνδρες υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Στην πρώτη δοκιμασία, είδαν φωτογραφίες ανδρών που ήταν είτε μόνοι τους είτε αλληλεπιδρούσαν με ένα παιδί.

Στη δεύτερη δοκιμασία, διάβασαν υποθετικά σενάρια με δραστηριότητες ανδρών, και τα οποία περιλάμβαναν είτε συμπεριφορές φροντίδας είτε μη φροντίδας. Κάθε δοκιμασία περιλάμβανε 20 δοκιμές, και οι συμμετέχουσες βαθμολόγησαν την έλξη που ένιωσαν για τους άνδρες σε κλίμακα από 0 (καθόλου ελκυστικός) έως 100 (πολύ ελκυστικός).

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι άνδρες που εμφανίζονταν να αλληλεπιδρούν με παιδιά βαθμολογήθηκαν ως πιο ελκυστικοί από εκείνους που εμφανίζονταν μόνοι τους και μάλιστα σε σημαντικά υψηλότερο βαθμό.

Το αποτέλεσμα ήταν ακόμη πιο έντονο μεταξύ των γυναικών με υψηλό ενδιαφέρον για φροντίδα ή εκείνων που είχαν ή επιθυμούσαν να αποκτήσουν παιδιά. Τα ευρήματα αυτά, σύμφωνα με τους επιστήμονες, παρέχουν ενδείξεις ότι ακόμα και λίγες πληροφορίες σχετικά με τις πτυχές της προσωπικότητας που αφορούν τη φροντίδα επηρεάζουν το μέγεθος της έλξης. Εξάλλου, υπογραμμίζουν, αυτές οι ενδείξεις είναι θεμελιώδους σημασίας για ένα είδος, όπως ο άνθρωπος, που βασίζεται στην αμοιβαία φροντίδα για να επιβιώσει.

Όμως ο Peter Bos εξέφρασε την έκπληξή του για το πόσο ξεκάθαρο ήταν το αποτέλεσμα, καθώς περίμενε μια πιο υποσυνείδητη επίδραση.

Οπτικά ερεθίσματα και εμμηνορροϊκός κύκλος

Ένα ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας ήταν επίσης ότι ενώ η δοκιμασία με τις φωτογραφίες έδειξε σαφή επίδραση του πλαισίου φροντίδας στην ελκυστικότητα, η δοκιμασία με τα υποθετικά σενάρια δεν είχε το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό υποδηλώνει ότι τα οπτικά ερεθίσματα της φροντίδας μπορεί να έχουν πιο άμεση επίδραση στην έλξη. 

Επιπλέον, η μελέτη βρήκε ότι ο βαθμός έλξης  των γυναικών για τους άνδρες ποικίλει ανάλογα με τον εμμηνορροϊκό τους κύκλο. Οι γυναίκες που ανέφεραν ότι βρίσκονταν στη φάση της ωορρηξίας βαθμολόγησαν τους άνδρες υψηλότερα σε ελκυστικότητα συνολικά, ανεξαρτήτως του πλαισίου φροντίδας.

Τα ευρήματα της μελέτης ανοίγουν αρκετούς ενδιαφέροντες δρόμους για περαιτέρω έρευνα. Για παράδειγμα, η διερεύνηση του πώς οι άνδρες αντιλαμβάνονται τις γυναίκες σε πλαίσιο φροντίδας και η εξέταση της επίδρασης διαφορετικών τύπων συμπεριφορών φροντίδας θα μπορούσαν να προσφέρουν βαθύτερες γνώσεις στις πολύπλοκες δυναμικές της έλξης και της επιλογής συντρόφου.

Related posts

Πάρκο Ελληνικού: Το 80% που ήταν άσφαλτος μετατρέπεται σε χώρο πρασίνου για 1000 χρόνια

xristiana

Δήμος Θέρμης: Κατάθεση Αιτήσεων Για Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Και Το Κοινωνικό Φαρμακείο

xristiana

Δήμος Χαλανδρίου: «Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στις Τέχνες και τον Πολιτισμό»

xristiana