ΚεντρικήΠεριβάλλον

Οικιακό Τιμολόγιο ρεύματος: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε νέα αίτηση

9/5/2024

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση για την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ρεύματος (ΚΟΤ) ενώ θα πρέπει να γίνει μόλις λήξει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή στις 26 Ιουλίου προκειμένου να ενημερωθεί το σύστημα για τα νέα φορολογικά στοιχεία των δικαιούχων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα οι πολίτες για να ενημερωθούν εάν είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ή εάν μπορούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

  1. Με την είσοδό τους στο σύστημα θα τους ζητηθεί να επιβεβαιώσουν τον ΑΜΚΑ τους και να συναινέσουν στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά τους , του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων τους).
  2. Μετά την συναίνεσή τους , εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία τους. Θα πρέπει να επιλέξουν για ποιο ΚΟΤ θέλουν να κάνουν αίτηση.
  3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.
  4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α θα πρέπει οι πολίτες να έχουν εγκεκριμένη αίτηση ΕΕΕ ( πρώην ΚΕΑ). Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΕΕΕ (πρώην ΚΕΑ) του τελευταίου δίμηνου. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση.
  5. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΕΕΕ (πρώην ΚΕΑ).
  6. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β ή ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, σε περίπτωση που το νοικοκυριό έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δει αν πληροί τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.
  7. Για τις αιτήσεις ΚΟΤ Γ, απαιτείται οι πολίτες να έχουν πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού , και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, μετά εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληρούν οι πολίτες τα κριτήρια ή όχι.

Δικαιούχοι

Για να καταστούν οι πολίτες δικαιούχοι θα πρέπει να πατήσουν το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληρούν τα κριτήρια του ΚΟΤ, τότε εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτήθηκαν. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2023 και μετά την σχετική ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ, θα τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα με τα ενημερωμένα φορολογικά στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση idika.gr/kot/.

Εν συνεχεία οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τούς με τους κωδικούς taxis και να ενημερωθούν για την εκ νέου ένταξη τούς στο ΚΟΤ.

Μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων με τα ενημερωμένα φορολογικά στοιχεία οι υφιστάμενοι δικαιούχοι παραμένουν ενταγμένοι στο ΚΟΤ και απεντάσσονται εάν δεν υποβάλλουν τη σχετική δήλωση μέχρι την λήξη της εν λόγω προθεσμίας.

Πηγή: https://www.newmoney.gr

Πηγή φωτογραφίας: https://secure.gravatar.com

Related posts

«Σακούλες» κάτω από τα μάτια: 5 τρόποι για να τις εξαφανίσουμε

xristiana

Εθελοντική Αιμοδοσία Για Τη Φλόγα Από Την Ένωση Προσωπικού Λιμενικού

xristiana

Μήπως Είναι Ευκαιρία Να Γνωρίσετε Τον Πιο Πιστό Σας Φίλο;

xristiana