Στα εξαιρετικά έμπειρα χέρια του Δρ. Αλέξη Παπαλεξόπουλου και της εταιρείας του Ecco International Inc ανέθεσε η ΡΑΑΕΥ τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου για την ηλεκτροδότηση των λιμένων (cold ironing).Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο η ΡΑΑΕΥ, δεδομένης της υποχρεωτικής εφαρμογής του cold ironing στους ευρωπαϊκούς λιμένες μέχρι το 2030, προχώρησε στην έγκριση σχετικής δαπάνης κατόπιν αιτήματος του Αντιπροέδρου κλάδου Ενέργειας Δ. Φούρλαρη Στο σκεπτικό της απόφασης τονιζόταν ότι «η ηλεκτροδότηση των λιμένων προϋποθέτει τη δημιουργία ενός νέου ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς δεν υφίσταται σχετικό πλαίσιο ειδικά για τους λιμένες, ενώ τα ήδη υφιστάμενα (π.χ. για κλειστά δίκτυα διανομής, ηλεκτροκίνηση, κλπ) δεν κρίνονται κατάλληλα να εφαρμοσθούν στην περίπτωση των λιμένων. Ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη διερεύνησης και μελέτης ενός νέου πλαισίου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εμπλεκόμενων μερών».Έτσι, η Αρχή αποφάσισε την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, που αφορά τη διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για την ηλεκτροδότηση των λιμένων (cold ironing), ύψους 24.800 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κάθε άλλης νόμιμης επιβάρυνσης ή δαπάνης.

Στις 11 Μαρτίου η ΡΑΑΕΥ απηύθυνε σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς την Ecco International Inc, την οποία η εταιρεία υπέβαλε την επομένη, 12 Μαρτίου.Στη συνέχεια η Αρχή προχώρησε στην απευθείας ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο: «Διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για την ηλεκτροδότηση των λιμένων (cold ironing)» στην Ecco International Inc που εδρεύει στο Σαν Φραντζίσκο και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της, Dr. Alex Papalexopoulos.

Το συνολικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται σε 28.750 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Σημειώνεται ότι σε αυτό το ποσό περιλαμβάνεται κάθε παρακράτηση φόρου και λοιπών κρατήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Δρ. Αλέξης Παπαλεξόπουλος, είναι διακεκριμένος επιστήμονας σε θέματα συστημάτων ενέργειας και ενεργειακών δικτύων. Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των ECCO International (USA), ZOME Energy Networks (USA) και World Energy Consortium (Estonia) και θεωρείται πρωτοπόρος στον κλάδο του, καθώς έχει σχεδιάσει περισσότερες από 15 ανταγωνιστικές χονδρικές και λιανικές αγορές ενέργειας σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας, τα τελευταία 25 χρόνια.Το cold ironingΘα πρέπει να σημειωθεί ότι η PAAEY έχει ήδη εκπονήσει σχετικές μελέτες για τις αλλαγές των ενεργειακών αναγκών και υποδομών λόγω της ηλεκτροδότησης των πλοίων ενώ εξετάζει διάφορες παραμέτρους όπως ο τρόπος με τον οποίο οι πρόνοιες για το ναυτιλιακό καύσιμο θα περάσουν και στο ρεύμα που θα ηλεκτροδοτεί τα πλοία.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα λιμάνια της ΕΕ, μεταξύ αυτών και τα ελληνικά, είναι υποχρεωμένα να θέσουν σε εφαρμογή το σύστημα cold – ironing μέχρι το 2030, μετά από σχετική απόφαση των Βρυξελλών στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας και της Δέσμης Mέτρων «Fit for 55».Στόχος των ευρωπαϊκών οδηγιών είναι να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες, κυρίως των πιο ρυπογόνων πλοίων, όπως τα containerships και τα κρουαζιερόπλοια, με ηλεκτρικό ρεύμα, προκειμένου να απενεργοποιούν τις μηχανές τους κατά την παραμονή τους στα λιμάνια, μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων.Το όλο εγχείρημα, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σύνθετο καθώς απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις, αλλά και σαφές πλαίσιο λειτουργίας-εκμετάλλευσής των θέσεων αυτών.

Ήδη πάντως στη χώρα μας υπάρχει σημαντική κινητικότητα προς αυτή την κατεύθυνση.

Έτσι, η OΛΠ AE, μέσω δυο συγχρηματοδοτούμενων από την EE έργων, των CIPORT (Cold Ironing in the Port of Piraeus) και EALING (European flagship Action for cold Ironing in ports), έχει ολοκληρώσει το σύνολο των τεχνικών μελετών για θέσεις ηλεκτροδότησης πλοίων της ακτοπλοΐας και κρουαζιερόπλοιων δρομολογώντας την κατασκευή τους.Πρόκειται ειδικότερα για 5 θέσεις ηλεκτροδότησης πλοίων ακτοπλοΐας στις Aκτές Ποσειδώνος, Aγίου Διονυσίου, Iετιόνια, Περικλέους, συνολικής ισχύος 13,5 MVA, με εκτιμώμενο κόστος 18 εκατ. ευρώ, καθώς και για 4 θέσεις ηλεκτροδότησης πλοίων κρουαζιέρας στην Aκτή Θεμιστοκλέους.Παράλληλα, υπάρχει κοινή πρωτοβουλία του ΟΛΠ, με τα λιμάνια Θεσσαλονίκης και Πάτρας, αλλά και τον ΔΕΔΔΗΕ για υποβολή πρότασης έργου κοινού ενδιαφέροντος εθνικής σημασίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα CEF.