ΚεντρικήΠεριβάλλον

EDF Renewables Hellas: Προχωρά ο ΥΣΠΗΕ των 32 MW στη Ρόδο

1/7/2024

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το έργο του Υβριδικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΥΣΠΗΕ) της EDF Renewables Hellas στη Ρόδο, όπως προκύπτει από πρόσφατη απόφαση του ΥΠΕΝ.

Ειδικότερα, με απόφαση του Γ.Γ. Δασών εγκρίθηκε η μελέτη για «Νέα διάνοιξη οδοποιίας και διαπλάτυνση υφιστάμενης οδοποιίας για τον υβριδικό σταθμό ισχύος 32MW αιολικό – 15MW συσσωρευτές στη θέση “Πελεκάνος”, του δήμου Ρόδου, περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» για την εξυπηρέτηση του ΥΣΠΗΕ της εταιρείας Αιολική Λίρα Μ.Α.Ε.

Η μελέτη αφορά σε εσωτερική οδοποιία (νέες διανοίξεις και βελτιώσεις με διαπλατύνσεις υφιστάμενων χωμάτινων οδών) για τις ανάγκες διασύνδεσης των ανεμογεννητριών στο χώρο επέμβασης του ΥΣΠΗΕ, καθώς και βελτίωση με διαπλάτυνση του υφιστάμενου χωμάτινου οδικού δικτύου πρόσβασης προς τους χώρους του Σταθμού, που αποτελούν συνοδά έργα του και αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά ενιαία με το κύριο έργο.

Κύριος σκοπός της νέας διάνοιξης και διαπλάτυνσης της δασικής οδοποιίας είναι η εξυπηρέτηση κυρίως στην μεταφορά του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, της διέλευσης γερανών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, της μεταφοράς των υλικών που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του Υβριδικού Σταθμού και συνοδών έργων, της μελλοντικής πρόσβασης στον Υβριδικό Σταθμό κατά την περίοδο της λειτουργίας του και της πρόσβασης για κατασκευή τυχόν μελλοντικών τεχνικών ή άλλου είδους έργων στην περιοχή.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο του 2023 το Δ.Σ. της Αιολική Λίρα ενέκρινε τη μεταβίβαση της Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου για αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 18 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 18 MW, με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης, στη θέση «Καλόγηρος», της Δημοτικής Ενότητας Γερόθρων, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, προς την επίσης θυγατρική εταιρεία «Niata Aiolos Μ.Α.Ε.».

Η EDF Renewables Hellas

Η EDF Renewables Hellas είναι από τις κυρίαρχες εταιρείες στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ, με παρουσία από το 2005, ενώ αναπτύσσει μέσω των θυγατρικών της, ευρύ χαρτοφυλάκιο έργων εκτιμώμενης δυναμικότητας περίπου 4,5 GW.

Ο ελληνικός βραχίονας του γαλλικού κολοσσού τα τελευταία χρόνια έδωσε προτεραιότητα στην ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, ενώ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ανάπτυξης υβριδικών έργων, κατανεμημένων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και έργων που περιλαμβάνουν καινοτόμες λύσεις διασύνδεσης.

Η EDF Renewables Hellas δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω 12 θυγατρικών (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου, Αιολική Λαύκου, Αιολική Μουσούρων, ΕΕΝ Βοιωτίας, Αιολική Κιλκίς, Υδροαιολική Αιγαίου, Αιολική Λίρα, Νιάτα Αιόλος, Βορέας Ενεργειακή, Ηλιοθέμα Ενεργειακή, Ηλιοφλώρινα, Ακτίνα Λακωνίας), στους τομείς των αιολικών, φωτοβολταικών και υβριδικών σταθμών, καθώς και στα έργα αποθήκευσης ενέργειας.

Ιδιαίτερα στο χώρο της αιολικής ενέργειας ο όμιλος διαθέτει έργα σε λειτουργία συνολικής ισχύος 264,45 MW, ενώ παράλληλα ενισχύει με νέα έργα την παρουσία του και στον τομέα των φωτοβολταικών, με τα υπό κατασκευή projects να ξεπερνούν τα 200 MW.

Σημειώνεται ότι η EDF Renewables Hellas διαχειρίζεται εσωτερικά όλα τα στάδια εξέλιξης ενός έργου ΑΠΕ, από την ανάπτυξη μέχρι την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του.

Οι επιδόσεις

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία για τη χρήση του 2022, η παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρείας ανήλθε σε 9,1 GWH, αυξημένη κατά 4,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που ήταν 8,7 GWH. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2.211.612 ευρώ έναντι 2.162.035 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, ενώ τα έσοδα συμμετοχών σε 44.732.675 ευρώ έναντι15.864.769 ευρώ κατά το 2021. Έτσι, τα αποτέλεσμα χρήσης μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε κέρδη 43.407.285 ευρώ, έναντι κερδών 14.083.475 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 16 Απριλίου 2021, η EDF Renewables Hellas προχώρησε σε σύναψη σύμβασης έκδοσης κοινού Ομολογιακού Δανείου με εκδότρια την ίδια και ομολογιούχο τη μητρική εταιρεία και μοναδική μέτοχο EDF Renouvelables, με μέγιστο ποσό εκταμίευσης 95 εκατ. ευρώ, τελική ημερομηνία αποπληρωμής την 31-12-2026 και κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το 6μηνιαίο Διατραπεζικό Επιτόκιο Ευρώ – EURIBOR πλέον περιθωρίου (margin) και αντίστοιχων εξόδων (ελάχιστο επιτόκιο 2%) , προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή των έργων των θυγατρικών της στην Ελλάδα.

Το ύψος του ομολογιακού δανείου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2022 ανερχόταν σε 25 εκατ. ευρώ, ενώ εντός του 2023 και έως την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων (31 Μαΐου 2023), η Εταιρεία εξέδωσε πρόσθετες ομολογίες ποσού 30 εκατ. ευρώ για κάλυψη των χρηματοδοτικών της αναγκών.

Πηγή: https://www.newmoney.gr

Πηγή φωτογραφίας: https://secure.gravatar.com

Related posts

Ξεκινά το τέλος του Σύμπαντος;

xristiana

Άγιοι Κυπριανός και Ιουστίνα

xristiana

Οι τροφές που μειώνουν την διάρροια και τον εμετό στην γαστρεντερίτιδα

xristiana