ΚεντρικήΠεριβάλλον

Φωτοβολταϊκά: Έρχονται αλλαγές για σπίτια και επιχειρήσεις

3/7/2024

Νέα δεδομένα για τα σπίτια και τις επιχειρήσεις που θέλουν να παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν με φωτοβολταϊκά, διαμορφώνει η υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Η απόφαση αυτή εισάγει το σχήμα net-billing (ταυτοχρονισμένος συμψηφισμός), που διαδέχεται το net-metering (ενεργειακός συμψηφισμός) για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που θα αποφασίσουν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά.

Τα σπίτια και οι επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα έχουν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά για να καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες τους με βάση το υφιστάμενο σχήμα net-metering, διέθεταν την περίσσια ενέργεια (δηλαδή την ενέργεια που δεν ιδιοκαταναλώνεται τη στιγμή που παράγεται) στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και μπορούσαν να τη συμψηφίσουν με καταναλώσεις σε διάρκεια τριών ετών, οπότε γινόταν και η τελική εκκαθάριση.

Με το νέο σχήμα net-billing, η περίσσια ενέργεια θα πωλείται στην τιμή εκκαθάρισης της χονδρεμπορικής αγοράς τις ώρες που θα εγχέεται στο δίκτυο. Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, με την εισαγωγή του net-billing στην αυτοπαραγωγή, διορθώνονται οι όποιες στρεβλώσεις υπήρξαν με τα προηγούμενα μοντέλα που εφαρμόστηκαν, καθώς ο ταυτοχρονισμός της παραγωγής ενέργειας με την κατανάλωση αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος της ενέργειας που συμψηφίζεται, χωρίς να εμφανίζονται ελλείμματα στην αγορά.

Για την πώληση της ενέργειάς τους στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, οι οικιακοί καταναλωτές θα εκπροσωπούνται από τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), ο οποίος θα παίζει τον ρόλο του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) χωρίς χρέωση. Οι επιχειρήσεις θα διαθέτουν την πλεονάζουσα ενέργεια που παράγουν μέσω ΦοΣΕ, έναντι αμοιβής.

Ακόμη, οι αυτοπαραγωγοί θα μπορούν να συνάπτουν διμερείς συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας (PPAS) και αντίστοιχα ο προμηθευτής ή ο ΦοΣΕ θα μπορεί να εγγυάται σταθερή τιμή πώλησης. Οι οικιακοί αυτοκαταναλωτές δεν θα θεωρούνται επιτηδευματίες και έτσι δεν θα υπόκεινται σε φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της παραγόμενης και εγχυθείσας ενέργειας στο πλαίσιο του συμψηφισμού.

Στην περίπτωση που ο σταθμός ΑΠΕ του αυτοκαταναλωτή ανήκει σε τρίτο πρόσωπο, το οικονομικό αποτέλεσμα της εγχυθείσας ενέργειας ή της πλεονάζουσας ενέργειας για τις περιπτώσεις του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού, η οποία πωλείται στην αγορά, θα μπορεί να έχει ως ωφελούμενο το τρίτο πρόσωπο, κάτοχο του σταθμού ή τον αυτοπαραγωγό ακολουθώντας τη διμερή μεταξύ τους συμφωνία.

Στα μη διασυνδεδεμένα νησιά (ΜΔΝ), λόγω της μη ύπαρξης οργανωμένης αγοράς, η πλεονάζουσα ενέργεια πληρώνεται στον αυτοπαραγωγό με τιμή (€/MWh), η οποία ισούται με την ειδική τιμή αγοράς (ΕΤΑ) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που δημοσιεύεται από τον ΔΑΠΕΕΠ, και εκκαθαρίζεται από τον Διαχειριστή των ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), σε καθένα από τα ηλεκτρικά συστήματα ΜΔΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΜΔΝ.

Σε ό,τι αφορά τους κοινόχρηστους χώρους, η υπό διαβούλευση υπουργική απόφαση διευκολύνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, καθώς μειώνεται στο 51% η αναγκαία συναίνεση των συνιδιοκτητών του κτιρίου, από 100% που είναι σήμερα. Παράλληλα, εξειδικεύονται οι ρυθμίσεις για συλλογική αυτοκατανάλωση σε επίπεδο κτιρίου (σε πολυκατοικίες και επαγγελματικά κτίρια με εμπορικά καταστήματα, γραφεία, επιχειρήσεις), με εφαρμογή εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού (virtual net-billing).

Προβλέπει δε ότι τουλάχιστον δύο αυτοκαταναλωτές που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο μπορούν να συμμετέχουν από κοινού σε δραστηριότητες και να ρυθμίζουν μεταξύ τους τον επιμερισμό της ενέργειας που παράγεται από τους σταθμούς τους, με την επιφύλαξη των εν ισχύι τελών δικτύου και άλλων σχετικών χρεώσεων, τελών, εισφορών και φόρων. Στον ενεργειακό συμψηφισμό, υπό το σχήμα της συλλογικής αυτοκατανάλωσης, μπορούν να ενταχθούν και καταναλώσεις κοινοχρήστων σε κτίρια.

Στην περίπτωση του net-billing, η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής που εγκαθίσταται θα μπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (σε kVA). Στην περίπτωση του virtual net-billing, η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής που εγκαθίσταται θα μπορεί να ανέρχεται μέχρι και στο 200% της εγκατεστημένης ισχύος του συνόλου των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων.

Πηγή: https://www.newmoney.gr

Πηγή φωτογραφίας: https://secure.gravatar.com

Related posts

Αλκοόλ: Τι κίνδυνος υπάρχει αν πίνετε πολύ μία φορά την εβδομάδα

xristiana

Καρκίνος όρχεων: Ο κίνδυνος από την έκθεση σε PFAS

xristiana

Τα νύχια “Rose Water” είναι η επιτομή της νέας, ήρεμης πολυτέλειας!

xristiana