ΚεντρικήΠεριβάλλον

ΥΠΕΝ: «Πέπλο» προστασίας και ανάδειξης του δάσους των «Χιλίων Δέντρων» στις Μουριές Κιλκίς

26/6/2024

Σε ένα «πέπλο» προστασίας και ταυτόχρονα ανάδειξης του αναγνωρισμένου ως μνημείου της φύσης, δάσους των «Χιλίων Δέντρων» στις Μουριές του Κιλκίς στοχεύει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω σχετικού διαγωνισμού.

Η διαδικασία με φορέα ανάθεσης το Δασαρχείο Κιλκίς αφορά την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Προστασία και ανάδειξη μνημείου της φύσης «Χιλίων Δέντρων» Δ.Δ. Μουριών Δήμου Κιλκίς», ενώ η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 322.580,65 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24% ), και 400.000 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

Το Δάσος των Μουριών ή «Χίλια Δέντρα» βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Δοϊράνη στο Κιλκίς και κοντά στον ομώνυμο οικισμό των Μουριών.

Πρόκειται για ένα σπάνιο δάσος σε μια κατάφυτη έκταση περίπου 600 στρεμμάτων, με τα περισσότερα δέντρα να είναι βελανιδιές. Έχει χαρακτηρισθεί Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης από το 1971 όταν και εκτιμάται ότι διέθετε ακόμη περί τα χίλια δέντρα, ωστόσο ο σημερινός αριθμός τους είναι κατά πολύ μικρότερος.

Το συγκεκριμένο μέρος, μοναδικού φυσικού κάλους, με αιωνόβια δέντρα, δίπλα στη λίμνη Δοϊράνη, περιφράχτηκε σε ένα τμήμα της έκτασης 155 στρεμμάτων περίπου, το 2009 και μετά, προκειμένου να διασωθεί από την αθρόα επέλαση των επισκεπτών.

Με τα έργα προστασίας και ανάδειξης που δρομολογούνται μέσω του τωρινού διαγωνισμού αναμένεται να καταστεί και πάλι επισκέψιμο για το κοινό, με όρους διασφάλισης της βιωσιμότητάς του.

Τι προβλέπει ο διαγωνισμός

Το έργο που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού θα εκτελεστεί στη θέση «Κουρί» όπου βρίσκεται το Μνημείο Της Φύσης «Χιλίων Δέντρων» και ο Χώρος Δασικής Αναψυχής εντός του Δασικού Συμπλέγματος Μπέλλες στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Μουριών του Δήμου Κιλκίς.

Σκοπός του έργου, όπως αναφέρεται, είναι η προστασία από διάφορους κινδύνους (πυρκαγιά, ανθρωπογενείς επιδράσεις κλπ) και ιδιαίτερα η διατήρηση του μνημείου με τη μοναδικότητά του στη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία μπορεί να συμβάλει τόσο στην προβολή και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής με την προσέλκυση επισκεπτών αλλά και την ανάπτυξη του φιλοπεριβαλλοντικού πνεύματος και την εν γένει ευαισθητοποίηση του κοινού στα ζητήματα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Όπως επισημαίνεται περαιτέρω «μετά από την 20ετή σχεδόν απαγόρευση εισόδου των πολιτών και την κατάσταση του μνημείου όπως διαμορφώθηκε τόσο από περιβαλλοντικούς παράγοντες (άνοδος στάθμης υπόγειων υδάτων, τοπικές κλιματικές συνθήκες), όσο και από κοινωνικούς (μεγάλο ενδιαφέρον πολιτών τόσο τοπικά όσο και από όλη τη χώρα, αλλά και φορέων όπως σχολεία, περιβαλλοντικοί σύλλογοι, πανεπιστήμια κλπ), θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις έτσι ώστε αφενός να καταστεί εφικτή υπό όρους η επισκεψιμότητα εντός του μνημείου και αφετέρου αυτό να γίνεται με τις ελάχιστες κατά το δυνατόν ανθρωπογενείς παρεμβάσεις προκειμένου να μην διαταραχθεί δυσμενώς η κατάσταση του μνημείου και να συνεχίσει η ανάταξη της ζωτικότητας που έχει σημειωθεί».

Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

-Κατασκευή δικτύου πεζόδρομων από λιθοδομή χωρίς τσιμεντοκονίαμα συνολικού μήκους 2.155 μέτρων και πλάτους 3,5 μέτρων για πρόσβαση και περιήγηση των επισκεπτών εντός του χώρου του Μνημείου.

-Κατασκευή πέτρινων παγκακιών.

-Τοποθέτηση τριών πέτρινων βρυσών για το δροσισμό των επισκεπτών, μία έξω από την κεντρική είσοδο, μία κοντά στο παρατηρητήριο και μία κοντά στην ανατολική είσοδο. Η τροφοδοσία θα γίνεται με υπόγειο αγωγό από το αρτεσιανό νερό που υπάρχει εντός του Μνημείου.

-Επισκευή, ανακαίνιση και μετατροπή του υφιστάμενου κτιρίου (επιφάνειας 451,33 τ.μ.) σε βοηθητικό χώρο αποθήκευσης εργαλείων και αντικειμένων.

-Σήμανση του προστατευόμενου χώρου με τοποθέτηση πληροφοριακών – ενημερωτικών πινακίδων για τα είδη, τη βλάστηση της περιοχής και την αναγκαιότητα της απόλυτης προστασίας τους.

-Τοποθέτηση μπαρών απαγόρευσης εισόδου σε οχήματα επισκεπτών στις τρείς εισόδου του Μνημείου. Δυνατότητα εισόδου θα υπάρχει μόνο για υπηρεσιακά οχήματα των Υπηρεσιών (Πυροσβεστική, Δασική & Φορέα Διαχείρισης) για λόγους πυροπροστασίας, συντήρησης και επισκευής των υποδομών που θα εγκατασταθούν.

-Κατασκευή ενός υπερυψωμένου παρατηρητηρίου παρακολούθησης της πανίδας και χλωρίδας με ράμπα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ εντός του μνημείου.

-Περιποίηση του πρασίνου και κυρίως των δασικών δέντρων, τόσο εντός του προστατευόμενου χώρου εντός του Μνημείου όσο και στο χώρο αναψυχής, τη νησίδα εισόδου και του χώρου στάθμευσης των επισκεπτών.

-Επισκευή της υφιστάμενης περίφραξης στα τμήματα που έχει καταστραφεί.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ενώ η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 6 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 2 Αυγούστου 2024 και ώρα 23:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 6 Αυγούστου 2024.

Πηγή: https://www.newmoney.gr

Πηγή φωτογραφίας: https://secure.gravatar.com

Related posts

Απότομη απώλεια βάρους μετά τα 50 – Ποιον μεγάλο κίνδυνο κρύβει

xristiana

Συνεχίζονται Οι Αιτήσεις Για Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Του Τμήματος Χρηματοοικονομικής Και Τραπεζικής Διοικητικής Του Πανεπιστημίου Πειραιώς

xristiana

Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια αν έχετε διόγκωση προστάτη

xristiana