ΚεντρικήΣαν Σήμερα

Άγιος Συνέσιος

Επίσκοπος Καρπασίας Κύπρου, αγνώστου εποχής. Η μνήμη του εορτάζεται στις 26 Μαΐου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Συνέσιος και Συνεσία.

Απολυτίκιο

Καρπασέων το κλέος και Κυπρίων αγλάισμα, και θαυματουργός ανεδείχθης, Ιεράρχα Πατήρ ημών Συνέσιε· διο την χάριν των θαυμάτων εξ ουρανού εδέξω μακάριε, θεραπεύειν τους νοσούντας, και τας ψυχάς των πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τω δεδοκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω  ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Πηγή: https://www.sansimera.gr

Related posts

Νικ Κέιβ

xristiana

Ερευνητές αποκάλυψαν τη μέση ηλικία απόκτησης παιδιών κατά τα τελευταία 250.000 χρόνια

xristiana

Διαγωνισμός Φωτογραφίας Για Αυτιστικά Άτομα, Με Σύνδρομο Down Ή Με Νοητική Αναπηρία

xristiana