ΚεντρικήΠεριβάλλον

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: «Πράσινο» από το ΥΠΕΝ για νέο υδροηλεκτρικό στον Εύηνο

6/2/2024

Ένα ακόμη υδροηλεκτρικό έργο προσθέτει στο χαρτοφυλάκιό της η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, καθώς δόθηκε από το ΥΠΕΝ το «πράσινο φως» στην ΑΕΠΟ για το «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ‘Μακρινό’, συνολικής ισχύος 10,1 MW στον Ποταμό Εύηνο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» στις Δημοτικές Ενότητες Μακρυνείας, Χάλκειας, Ναυπάκτου και Θέρμου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, πέραν του μεγάλου project της αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, έχει σε λειτουργία δύο υδροηλεκτρικά έργα συνολικής ισχύος 18 MW και υπό αδειοδότηση έργα 108 MW.

Τα δύο βασικότερα από τα υφιστάμενα υδροηλεκτρικά του ομίλου είναι το ΜΥΗΕ Ελεούσα, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, εγκατεστημένης ισχύος 6,6 MW, με δύο υδροστροβίλους, το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία από τον Ιούνιο του 2009, και το ΜΥΗΕ Δαφνοζωναρα – Σανίδι στην περιοχή Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, εγκατεστημένης ισχύος 8,5 MW, επίσης με δύο υδροστροβίλους, το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία από τον Σεπτέμβριο του 2011.

Το νέο υδροηλεκτρικό

Το νέο project αφορά στην κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 10,1 MW, επί του ποταμού Εύηνου, στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εκδόθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, το φράγμα υδροληψίας βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Μακρυνείας του Δήμου Αγρινίου και της Δημοτικής Ενότητας Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας, ενώ η σήραγγα και ο σταθμός παραγωγής χωροθετούνται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Χάλκειας.

Ειδικότερα, το φράγμα υδροληψίας βρίσκεται 3,4 χλμ Ν-ΝΑ του οικισμού Μακρινού. Με την κατασκευή του φράγματος δημιουργείται λεκάνη κατάκλυσης, η οποία βρίσκεται επιπλέον εντός των ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων Θέρμου και Ναυπακτίας. Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κυρίων τμημάτων του έργου, αναφέρονται κατά προσέγγιση τα εξής:

• Υπερπηδητό φράγμα από σκυρόδεμα με υπερχειλιστή, μήκους στέψης 149,24 μέτρων. Το πλάτος της στέψης του φράγματος είναι 7 μ. και το ύψος του φράγματος στο μέσο του υπερχειλιστή 25 μ., από την επιφάνεια φυσικού εδάφους στη στάθμη + 76,5 μ., μέχρι τη στάθμη στέψης του φράγματος +102,20 μ. Η πλημμυρική παροχή σχεδιασμού των έργων ασφαλείας (υπερχειλιστή) είναι 2.585 m3 /sec για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη.

• Λεκάνη κατάκλυσης, η οποία εκτείνεται κατά μήκος της φυσικής κοίτης του Εύηνου ανάντη της θέσης του φράγματος. Η χωρητικότητα του ταμιευτήρα στην Κανονική Στάθμη Λειτουργίας ΚΣΛ (+100,00) είναι 7.810.000 m3 και η επιφάνεια αυτής είναι 821 στρ.

• Σταθμός παραγωγής στο αριστερό κατά τη ροή αντέρεισμα. Η ονομαστική παροχή του Σταθμού είναι 32,50 m3 /s με μια μεγάλη Μονάδα παροχής 28,00 m3 /s και μια μικρή παροχής 4,50 m3 /s. Η ονομαστική ισχύς του σταθμού είναι 10,1 MW και η μέση ετήσια παραγωγή 28 GWh.

• Σήραγγα προσαγωγής μήκους 3.260 μ., κατά μήκος του αριστερού αντερείσματος του ποταμού.

• Διάταξη ελευθεροεπικοινωνίας της ιχθυοπανίδας αριστερά από τη διάταξη εκκένωσης φερτών με διαδοχικές βαθμιδωτές δεξαμενές, τετραγωνικής διατομής, διαστάσεων σε κάτοψη 1,40 x 1,40 μ., μέσου βάθους ~0,85 μ.

 Διάταξη εκκένωσης φερτών. Πρόκειται για ορθογωνική διώρυγα από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτους 6,0 μ., που στο ανάντη άκρο της διαθέτει τοξωτό θυρόφραγμα διαστάσεων 6,0 x 3,0 (BxH) και κατακόρυφο πέτασμα από οπλισμένο σκυρόδεμα για στεγανοποίηση από την οροφή του ανοίγματος του θυροφράγματος μέχρι τη στέψη του φράγματος.

• Για τη σύνδεση του έργου με την υφιστάμενη γραμμή Υψηλής Τάσης απαιτείται η κατασκευή γραμμής Μέσης Τάσης μήκους 6,8 χλμ.

• Για την πρόσβαση στο έργο απαιτείται βελτίωση δασικών δρόμων πρόσβασης 4.317 μ. και νέα διάνοιξη 704 μ..

Η θέση του έργου

Το Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο βρίσκεται εκτός των ορίων περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000. Στην περιοχή χωροθέτησης δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες περιοχές ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας. Επίσης, το έργο δεν εμπίπτει εντός Σημαντικής Περιοχής για την Ορνιθοπανίδα (ΣΠΠ), ενώ τμήμα του είναι εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) «Τρικόρφου, Καλαβρούζας, Μακύνειας και Βλαχομάνδρας Δήμων Χάλκειας, Αντιρρίου και Ναυπάκτου».

Όπως σημειώνεται, το έργο και η περιοχή μελέτης αυτού δεν γειτνιάζει με κάποιον υγρότοπο διεθνούς σημασίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ramsar. Το ΜΥΗΕ χωροθετείται εντός της Περιφερειακής Περιοχής 1 των λιμνοθαλάσσιων, χερσαίων ποτάμιων περιοχών του νότιου τμήματος της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και του νησιωτικού συμπλέγματος των Β. και Ν. Εχινάδων της Π.Ε. Κεφαλληνίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «Εθνικό πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων». Στο υπόβαθρο της περιοχής διέλευσης του δεν απαντάται κάποιο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα, που να είναι ενταγμένο ως περιοχή προστασίας πόσιμου νερού.

Το ποτάμιο υδατικό σύστημα, επί του οποίου χωροθετείται το έργο, ανήκει στα επιφανειακά υδατικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για ύδρευση στο ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Όπως αναφέρεται, ο Ποταμός Εύηνος (από τη γέφυρα του Πόρου μέχρι τη γέφυρα Μπανιά) ανήκει στις περιοχές αναψυχής εσωτερικών νερών στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Το ΜΥΗΕ χωροθετείται κατάντη της περιοχής αναψυχής.

Πηγή: https://www.newmoney.gr

Πηγή φωτογραφίας: https://secure.gravatar.com

Related posts

Υποψήφιος κόσμος για ζωή στο ηλιακό μας σύστημα η Δήμητρα

xristiana

Κιλκίς: Συγκέντρωση Τροφίμων, Για Την Ενίσχυση Των Συσσιτίων Της Μητρόπολης

xristiana

Καλοκαιρινό ταξίδι στη μελωδία από τους παιδικούς σταθμούς του Δ. Θεσσαλονίκης

xristiana