ChallengEIT: Startups Καλούνται Να Βρουν Λύσεις Στα Μεγαλύτερα Ζητήματα Του Τομέα Της Υγείας Και Του Φαρμάκου

40

13/8/2022

Το ΕΙΤ Health InnoStars, η φαρμακευτική εταιρεία Novartis και ο κόμβος του EIT Health στο Ισραήλ ενώνουν τις δυνάμεις τους με το Πρόγραμμα ChallengEIT για να υποστηρίξουν και να δοκιμάσουν τις πιο επιτυχημένες λύσεις που απαντούν στις 4 σημαντικότερες προκλήσεις στον τομέα της υγείας και του φαρμάκου. Επιλεγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να αναπτύξουν τις λύσεις τους με την υποστήριξη παγκόσμιων συμβούλων.

Οι 4 σημαντικότερες προκλήσεις στον τομέα της υγείας και του φαρμάκου, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία Novartis, είναι οι παρακάτω:

  1. Peer-to-peer medical exchange: πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την εκπαίδευση επαγγελματιών του τομέα της υγείας, πώς να εντατικοποιήσουμε τη μάθηση από ομοτίμους από διαφορετικές χώρες και την ανταλλαγή γνώσεων και πώς να ενθαρρύνουμε την απρόσκοπτη επικοινωνία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, εμπειριών και περιπτώσεων μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, με σκοπό τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών.
  2. Patient journey navigation: πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς να περιηγηθούν σε όλο το ταξίδι της νόσησής τους, από την κατανόηση της νόσου και της θεραπείας ως το σημείο να είναι καλά ενημερωμένοι για τη θεραπευτική προσέγγιση και τα δικαιώματά τους και να έχουν ένα σύστημα ολιστικής φροντίδας.
  3. Predictive Treatment: πώς μπορούμε να προβλέψουμε καλύτερα την ανταπόκριση στη θεραπεία, να αξιολογήσουμε τα προφίλ κινδύνου των ασθενών και να τα συνδυάσουμε με εξατομικευμένη, αποτελεσματική φροντίδα.
  4. Access to Healthcare: Η αλληλεγγύη στην υγεία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ΕΕ για την υγεία. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης αλλά και να υποστηρίξουμε τη μεταναστευτική πρόκληση, παρέχοντας αποτελεσματική πρόσβαση σε καλύτερη διαθέσιμη περίθαλψη, ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Οι επιλεγμένες startups θα λάβουν εξατομικευμένη καθοδήγηση από κορυφαίους experts, θα αποκτήσουν πρόσβαση στο μεγαλύτερο οικοσύστημα υγείας και στο παγκόσμιο δίκτυο του EIT Health και θα δοκιμάσουν, θα επικυρώσουν και πιθανότατα θα αναπτύξουν περαιτέρω την λύση τους στην παγκόσμια αγορά της Novartis.

Αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορεί να υποβάλλει κάθε νεοφυής επιχείρηση από τον τομέα της υγείας και του φαρμάκου, με ώριμο προϊόν στην αγορά και επικυρωμένο Proof of Concept σε μία τουλάχιστον χώρα του Horizon Europe. Αιτήσεις ως τις 15 Αυγούστου 2022 εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΕΚΤ, Εθνικό Κόμβο του ΕΙΤ Health, και σε συκγκεκριμένα με τον Γιώργο Μέγα, Συντονιστή EIT Health Hub, megas@ekt.gr, και τη Βαρβάρα Βασιλάκη, EIT Health Hub project manager, vasilaki@ekt.gr.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EIT Health

Το EIT Health είναι μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καινοτομία στον τομέα της υγείας. Αποτελούμενο από περίπου 150 εταίρους, το EIT Health είναι ένα μοναδικό ευρωπαϊκό δίκτυο κορυφαίων εταιρειών, πανεπιστημίων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης, ινστιτούτων και μονάδων υγείας. Ο ρόλος του EIT Health είναι να δομήσει ένα οικοσύστημα που θα ευνοεί την ανάπτυξη της υγειονομικής περίθαλψης για ένα μέλλον με καλύτερη υγεία για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Το EIT Health, κόμβος του οποίου στην Ελλάδα είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), αναβαθμίζει τις δεξιότητες των επαγγελματιών υγείας σε όλη την Ευρώπη, επενδύοντας στους πιο ταλαντούχους επαγγελματίες της Ευρώπης, και διευκολύνει την εμπορευματοποίηση καινοτόμων προϊόντων/λύσεων υγείας εντός της ΕΕ. Υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), έναν Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά με το EIT Health InnoStars

Ο συνεργατικός σχηματισμός InnoStars είναι μία από τις επτά γεωγραφικές ενότητες του EIT Health. Καλύπτει το ήμισυ της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας, καθώς και πρόσθετες περιφέρειες που περιλαμβάνονται στο περιφερειακό πρόγραμμα καινοτομίας του ΕΙΤ – τα κράτη της Βαλτικής, την Κροατία, τη Σλοβακία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβενία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Πρόκειται για μια ομάδα χωρών που χαρακτηρίζονται ως μέτριας καινοτομίας στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας (European Innovation Scoreboard – EIS). Το InnoStars εστιάζει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, του υγιεινού τρόπου ζωής και της ενεργού γήρανσης, και στη μείωση του χάσματος μεταξύ πρωτοπόρων και ανερχόμενων περιφερειών.

Πηγή: https://www.eduguide.gr