ΚεντρικήΠεριβάλλον

Eunice Group: Έλαβε το «πράσινο» στην Α.Ε.Π.Ο για τη μονάδα αποθήκευσης των 250 MW στην Αρκαδία

19/10/2023

Το «πράσινο φως» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη μορφή της Α.Ε.Π.Ο., εξασφάλισε το μεγάλο έργο αποθήκευσης, ισχύος 250 MW της Eunice Group στην Αρκαδία.

Όπως είναι γνωστό, η Eunice Group προωθεί δύο μεγάλης κλίμακας σταθμούς ενεργειακής αποθήκευσης που φέρουν τις ονομασίες «Ptolemaida Battery Energy Storage System» και «Arcadia Battery Energy Storage System», για τις περιοχές της Πτολεμαΐδας στη Δυτική Μακεδονία και της Μεγαλόπολης Αρκαδίας αντίστοιχα. Τα δύο έργα είναι όμοιας δυναμικότητας 250MW/1000MWh.

Πρόκειται για επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 560 εκατ. ευρώ, από τις μεγαλύτερες στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας στη χώρα μας.

Η Α.Ε.Π.Ο για την «Αρκαδία Storage»

Με χθεσινό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ δημοσιοποιήθηκε η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου, με τίτλο: ‘‘Μεμονωμένος Σταθμός Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή Δόριζας, συνολικής ισχύος 250 MW και υποστηρικτικά-συνοδά έργα, της Δ.Ε. Βαλτετσίου, Δήμου Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου’’.

Ανάμεσα στα πολλά που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης τονίζεται ότι θα συνδράμει καθοριστικά στην ενίσχυση της επάρκειας ισχύος του Ε.Σ.Μ.Η.Ε., στην ενίσχυση της διείσδυσης των Α.Π.Ε. στο ηλεκτροπαραγωγικό μείγμα της χώρας και στην ενίσχυση της ευστάθειας και της ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος.

Το έργο, σύμφωνα με τον Φάκελο Μ.Π.Ε. αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία Μεμονωμένου Σταθμού Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, που προβλέπεται να εγκατασταθεί σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 112.156,99 m2 , εκ των οποίων μόνο στα 31.246,14 m2 προβλέπεται η εγκατάσταση των συσσωρευτών.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Ο σχεδιασμός του κυρίως έργου και των υποστηρικτικών-συνοδών του έργων, περιλαμβάνει:

(α) Μεμονωμένο Σταθμό Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, ονομαστικής ισχύος 250 MW και ονομαστικής χωρητικότητας 1.000 MWh. Συνολικά, το σύστημα αποθήκευσης του σταθμού θα αποτελείται από 3.150 συστοιχίες και 75 containers μπαταριών ιόντων λιθίου με συνολική χωρητικότητα 1.174,1 MWh και ισχύ 292,95 MW, εξασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την απαιτούμενη ονομαστική ισχύ των 250 MW και ονομαστική χωρητικότητα των 1.000 MWh. Επιπροσθέτως, το ολοκληρωμένο σύστημα θα είναι εξοπλισμένο με 75 μετατροπείς ΣΡ/ΕΡ, ονομαστικής ισχύος 3,8 MVA έκαστος, η έξοδος των οποίων συνδέεται με ισάριθμους μετασχηματιστές Χαμηλής προς Μέση Τάση (ΧΤ/ΜΤ).

(β) Υπόγεια καλώδια Μέσης Τάσης 33 kV και καλώδια σημάτων ελέγχου, συνολικού εκτιμώμενου μήκους 12,5 χλμ, που θα συνδέουν τους 75 αντιστροφείς των συσσωρευτών με τον Υποσταθμό.

(γ) Νέο Υ/Σ ΜΤ/ΥΤ 33/150 kV σε έκταση 2.663,61 m2 , εντός του γηπέδου εγκατάστασης του Σταθμού Αποθήκευσης. Το κτίριο του Υ/Σ θα έχει συνολικό εμβαδό 777 m2 .

(δ) Έξι εναέρια καλώδια 150 kV έκαστο και συνολικού μήκους, περίπου, 155 m, έκαστο, που θα εκκινούν από τον νέο Υ/Σ ΜΤ/ΥΤ 33/150 kV και θα καταλήγουν στην υφιστάμενη εναέρια Γραμμή Υ.Τ. 150 kV, η οποία διέρχεται ανατολικά του γηπέδου ανάπτυξης του Μεμονωμένου Σταθμού Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας και σε απόσταση περίπου 30 m.

(ε) Εργασίες διάνοιξης νέας οδοποιίας, συνολικού μήκους, περίπου, 250 m, εντός του γηπέδου ανάπτυξης του Σταθμού.

Η περιοχή εγκατάστασης

Το γήπεδο εγκατάστασης του έργου βρίσκεται στη θέση ‘’Κολλιά Ράχη’’, στο Δήμο Τρίπολης και συγκεκριμένα ΝΑ του οικισμού της Δόριζας σε απόσταση περίπου 330 m από τον εν λόγω οικισμό και σε υψόμετρο περίπου από 704 m έως 773 m. Όσον αφορά στα υποστηρικτικά συνοδά έργα αυτά αναπτύσσονται στην πλειονότητά τους εντός του γηπέδου εγκατάστασης.

Σημειώνεται ότι το έργο δεν χωροθετείται σε προστατευόμενη περιοχή του Δικτύου Natura 2000, σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής ή σε Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά, ούτε σε άλλη περιοχή που να έχει ειδικό καθεστώς προστασίας (π.χ. Υγρότοπο Ramsar, Εθνικό Πάρκο, Εθνικό Δρυμό, Αισθητικό Δάσος, κ.λπ.).

Όπως επισημαίνεται, τέλος, για τις ανάγκες της φάσης κατασκευής δεν θα απαιτηθούν δανειοθάλαμοι για τη λήψη δάνειων υλικών. Τα απαιτούμενα υλικά για την εκτέλεση των αναγκαίων τεχνικών εργασιών θα παραληφθούν είτε από τα υλικά των εκσκαφών που θα πραγματοποιηθούν, είτε από εμπορικές επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής. Παρόμοια, και όπως προκύπτει από το σχετικό ισοζύγιο χωματισμών, δεν απαιτείται ο προσδιορισμός αποθεσιοθαλάμων, στην εγγύς ή στην ευρύτερη περιοχή, για την απόθεση των πλεοναζόντων υλικών.

Πηγή: https://www.newmoney.gr

Πηγή φωτογραφίας: https://secure.gravatar.com

Related posts

Scrub χειλιών με μέλι και ζάχαρη για απαλά χείλη

xristiana

Πόσο αυξάνει ο κίνδυνος καρδιακής ανεπάρκειας για κάθε αύξηση στην περίμετρο της μέσης

xristiana

Διαδικτυακό Σεμινάριο Επιμόρφωσης Για Φροντιστές ΑμεΑ – Οι Εγγραφές Ξεκίνησαν!

xristiana