ΚεντρικήΠεριβάλλον

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Τροποποίηση της ΑΕΠΟ λόγω αποθήκευσης για το φ/β των 246,4 MW στον Εβρο

10/10/2023

Μετά την έγκριση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση της βεβαίωσης παραγωγού ήρθε και το «πράσινο φως» του ΥΠΕΝ σχετικά με την τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. που αφορά στην προσθήκη διατάξεων αποθήκευσης στο μεγάλο φωτοβολταικό project, ισχύος 246,4 MW, της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στον Έβρο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ εγκρίνεται η τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. προκειμένου:

(α) Να μειωθεί ο συνολικός αριθμός των περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων Φ/Β πλαισίων από 456.211 σε 447.916, με ταυτόχρονη αλλαγή τύπου (χωρίς να τροποποιούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά) και ισχύος των πλαισίων, από 540 Wp σε 550 Wp, ενώ η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Φ.Σ.Π.Η.Ε. παραμένει ίδια (246,354 MW).

(β) Να ενσωματωθεί στο έργο Σταθμός Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΑΗΕ), μέγιστης εγκατεστημένης χωρητικότητας αποθήκευσης 596,32 MWh και εγγυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας 493 MWh.

Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά Σταθμού Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΑΗΕ) προβλέπεται ότι:

– Θα εγκατασταθεί ΣΗΑΗΕ χωρίς τη δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από το δίκτυο (περίπτωση της παρ. 11Α.του άρθρου 10 του Ν. 4685/2020), μέγιστης ισχύος έγχυσης 246,35413 MW, με εγκατεστημένη χωρητικότητα συσσωρευτών 596,32 MWh και εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα 493 MWh. O ΣΗΑΗΕ χωροθετείται σε έκταση χαρακτηρισμένη ως Α.Α. (δεν υπάγεται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας), σε περιφραγμένο τμήμα εμβαδού 56.571,53 m2.

– Η συνολική κατάληψη επιφάνειας στο γήπεδο (27 Α) θα είναι 5.649,28 m2 από τα container των συσσωρευτών, 1.412,32 m2 από τον Υ/Σ Μ.Τ. της εγκατάστασης των συσσωρευτών και 36 m2 του τερματικού σταθμού του ΣΗΑΗΕ.

– Για την εγκατάσταση του ΣΗΑΗΕ, αφαιρούνται Φ/Β πλαίσια από το γήπεδο εγκατάστασης των συσσωρευτών (27Α).

Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΗΑΗΕ θα αποτελείται από:

– Συστοιχίες συσσωρευτών, συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 3.727 kWh, οργανώνονται σε έναν οικίσκο – container 40 ft, ενδεικτικών διαστάσεων 12.192×2.896×2.438 mm. Σε κάθε container υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ελέγχου και προστασίας που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία.

– Οικίσκους-containers 40 ft, αποθηκευτικής ικανότητας 3.727 kWh οι οποίοι συνδέονται με αμφίδρομους αντιστροφείς ισχύος 1.725 kVA.

– Οι αμφίδρομοι αντιστροφείς συνδέονται ανά ζεύγη με μετασχηματιστές 0,69/33 kV, ονομαστικής ισχύος 6.900 kVA,

– Οι έξοδοι των μετασχηματιστών οδηγούνται στον τερματικό σταθμό και συνδέονται ηλεκτρικά με τον Φ.Σ.Π.Η.Ε., με σκοπό τη φόρτιση των συσσωρευτών από τον Φ.Σ.Π.Η.Ε., και την τελική σύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).

Δεν ανήκει σε αυτά που «παγώνουν»

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το εν λόγω έργο δεν περιλαμβάνεται σε αυτά που «παγώνουν» λόγω των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών στον Έβρο.

Ειδικότερα, όπως έχει ενημερώσει η «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Σαπών» τη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, το γήπεδο υπ’ αριθ. 27Α, εντός του οποίου θα εγκατασταθούν οι διατάξεις αποθήκευσης, βρίσκεται αποκλειστικά εντός της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, φέρει χαρακτηρισμό ΑΑ, σύμφωνα με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες, και συνεπώς δεν υπάγεται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Περαιτέρω και βάσει των στοιχείων που παραθέτει, συνάγεται ότι η από 26-09-2023 ανακοίνωση τύπου του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Αναστέλλονται από το ΥΠΕΝ οι οικονομικές δραστηριότητες στην πληγείσα από την πυρκαγιά δασική περιοχή του Έβρου» δεν αφορά το συγκεκριμένο έργο.

Στο σκεπτικό της απόφασης για την έγκριση της τροποποίησης της Α.Ε.Π.Ο. ελήφθησαν μεταξύ άλλων υπόψη ότι:

– Αφαιρούνται Φ/Β πλαίσια από το γήπεδο εγκατάστασης των συσσωρευτών (27Α) προκειμένου να εγκατασταθεί ο ΣΗΑΗΕ.

– Η τροποποίηση του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου, αποσκοπεί στη μεταβολή του έργου μόνο ως προς την προσθήκη του ΣΗΑΗΕ στο υπ’ αριθμόν 27Α γήπεδο, σε κοντινή απόσταση από το γήπεδο του Υ/Σ 150/33 kV, χωρίς τη δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από το δίκτυο

– Oι διαφοροποιήσεις επιφέρουν μη ουσιώδη μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του ήδη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου, καθότι λόγω της φύσης του ΣΗΑΗΕ, δεν θα υπάρξει αύξηση αερίων ρύπων, στερεών και υγρών αποβλήτων, και εκπομπών θορύβου κατά τη λειτουργία του έργου, παρά μόνο μία μικρή προσωρινή, αναστρέψιμη αύξηση κατά την κατασκευή του.

Επιπλέον, το έργο αναπτύσσεται εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), το οποίο δεν απαγορεύει τα έργα Α.Π.Ε. και τους ΣΗΑΗΕ, ενώ αντιθέτως τα επιτρέπει εντός κάθε ζώνης του.

Κυρίως, όμως το γεγονός ότι το project αναμένεται να συνδράμει καθοριστικά στην ενίσχυση της διείσδυσης των Α.Π.Ε. στο ηλεκτροπαραγωγικό μείγμα της χώρας και στην ενίσχυση της ευστάθειας και της ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος.

Παράλληλα, θα παράσχει σε αυτό τις αναγκαίες εφεδρείες ισχύος και ενέργειας, διασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Ε.Σ.Μ.Η.Ε., είτε σε συνθήκες ιδιαίτερα αυξημένης διείσδυσης Α.Π.Ε., είτε σε συνθήκες που ακόμη και η παραγωγή από Α.Π.Ε. δεν θα επαρκεί για την κάλυψη της τρέχουσας ζήτησης.

Υπό αυτό το πρίσμα θα συνεισφέρει από την πλευρά του στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους και δεσμεύσεις για το κλίμα και την ενέργεια, όπως αυτές έχουν τεθεί με το ισχύον Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Η «διαδρομή» του έργου

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο εξαγόρασε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από την εταιρεία Άναξ Ενεργειακή τον περασμένο Φεβρουάριο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου ηλιακής ενέργειας του Ομίλου.

Συγκεκριμένα, στις 10 Φεβρουαρίου 2023, η ΤΕΝΕΡΓ απέκτησε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της Άναξ Ενεργειακή 1 Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., συμφερόντων της RES Invest, η οποία έχει λάβει το 2021 Βεβαίωση Παραγωγού για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 246,35413MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 246,35413MW, στις θέσεις ΒΑΛΑΝΙΔΙΑ-ΑΛΩΝΙΑ – ΠΕΥΚΟΝ – ΣΧΟΙΝΙΑ – ΛΥΚΟΛΟΦΟΣ – ΓΥΜΝΟΝ – ΣΑΚΚΟΥΛΑ – ΜΟΥΡΟΧΩΜΙΑ – ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ – ΜΑΝΔΡΕΣ – ΚΑΛΕΣ – ΧΩΡΑΦΙΑ – ΒΟΣΚΗ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΡΡΙΑΝΩΝ, ΣΑΠΩΝ, των Δήμων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΡΡΙΑΝΩΝ,ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ.

Σημειώνεται ότι πλέον από την ΤΕΝΕΡΓ αναπτύσσονται και σχεδιάζονται φωτοβολταϊκά πάρκα (χερσαία και πλωτά) συνολικής ισχύος άνω των 1.700 MW.

Πηγή: https://www.newmoney.gr

Πηγή φωτογραφίας: https://secure.gravatar.com

Related posts

Τα οφέλη της Aloe vera στα μαλλιά μας

xristiana

Θρόμβωση: Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοείτε (video)

xristiana

Μακροζωία: Θα φτάσουμε τα 100; Από τι εξαρτάται – Έρευνα αποκαλύπτει

xristiana