Έρευνα σε νοσηλεύτριες μέσης ηλικίας, έδειξε ότι όσες ανέφεραν ότι έχουν βραδινό χρονότυπο, ήταν πιο πιθανό να ακολουθούν ανθυγιεινό τρόπο ζωής και να αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2.Τα ευρήματα ίσχυαν ακόμη και αφού λήφθηκαν υπόψιν μεταβλητές του τρόπου ζωής.

Ο Sina Kianersi από το Brigham and Women’s Hospital και την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, στη Βοστώνη, και οι συνεργάτες του, εξέτασαν τον ρόλο των τροποποιήσιμων συμπεριφορών στον τρόπο ζωής στη συσχέτιση μεταξύ χρονότυπου και κινδύνου διαβήτη στο πλαίσιο μελέτης στην οποία συμμετείχαν 63.676 νοσηλεύτριες 45 έως 62 ετών.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε σύγκριση με εκείνες που ανέφεραν έναν συγκεκριμένο πρωινό χρονότυπο, οι συμμετέχουσες που ήταν δραστήριες το βράδυ, είχαν 54% περισσότερες πιθανότητες να ακολουθούν ανθυγιεινό τρόπο ζωής.Κατά τη διάρκεια 469.120 ανθρωποετών παρακολούθησης, καταγράφηκαν 1.925 περιπτώσεις διαβήτη.Η προσαρμοσμένη αναλογία κινδύνου για την εμφάνιση διαβήτη ήταν 1,21 και 1,72 για τον ενδιάμεσο και τον βραδινό χρονότυπο, αντίστοιχα, έναντι του πρωινού χρονότυπου, αφού ελήφθησαν υπόψιν οι κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες, η εργασία σε βάρδιες και το οικογενειακό ιστορικό διαβήτη.Η συσχέτιση που συγκρίνει βραδινούς και πρωινούς χρονότυπους μειώθηκε στο 1,31, 1,54 και 1,59, αφού ελήφθησαν υπόψιν ο δείκτης μάζας σώματος, η φυσική δραστηριότητα και η ποιότητα της διατροφής, αντίστοιχα.
«Ο υπολογισμός όλων των μετρήσιμων κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων και του τρόπου ζωής οδήγησε σε μειωμένη αλλά και πάλι θετική συσχέτιση μεταξύ του βραδινού χρονότυπου και του κινδύνου διαβήτη, ο οποίος παρατηρήθηκε κυρίως μεταξύ των εργαζομένων», αναφέρουν οι συγγραφείς.«Χρειάζονται μελλοντικές μελέτες για να αξιολογηθεί εάν οι παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής και ο εξατομικευμένος προγραμματισμός βαρδιών θα μπορούσαν να μειώσουν την αρνητική επίδραση του βραδινού χρονότυπου στον κίνδυνο διαβήτη» προσθέτουν.Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Annals of Internal Medicine.