Virya Energy: Νέος παίκτης με εντυπωσιακό “entry” στην αγορά των ΑΠΕ

31

3/2/2023

Ένας νέος και ιδιαίτερα ισχυρός παίκτης κάνει την είσοδό του στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ και μάλιστα με εντυπωσιακή «αφετηρία». Πρόκειται για τον βελγικό όμιλο Virya Energy που δραστηριοποιείται μέσω επτά θυγατρικών στο χώρο της πράσινης ενέργειας.

«Όχημα» εν προκειμένω για την είσοδό του στην ελληνική αγορά αποτελεί η GH Wind Ι.Κ.Ε., η οποία συστάθηκε τον Μάιο του 2021. Αυτή εξασφάλισε από τη ΡΑΕ βεβαίωση παραγωγού ειδικού έργου, μετά από σχετική αίτηση που υποβλήθηκε στην Αρχή τον Ιούνιο του 2021, και η οποία αφορά αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 244.8 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 244.8 MW στην Εύβοια και ειδικότερα στη θέση «Πλατειά Κορυφή-Σταμαλιάνα- Νύχι-Βελανιδιά-Λιβαδάκια-Ράχη-Τούρλα-Ανεμόμυλος-Πλατανας» των Δημοτικών Ενοτήτων Αμαρυνθίων, Αυλώνος, Κονίστρων, Ταμυνέων των Δήμων Ερέτριας, Κύμης και Αλιβερίου.

Το πάρκο θα περιλαμβάνει 51 ανεμογεννήτριες, διαμέτρου 133 μέτρων, ενώ η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίζεται από την GH Wind «μέσω ιδίων κεφαλαίων από τρίτη εταιρεία με την επωνυμία «Virya Energy», όπως αναφέρεται.

Ως ειδικό έργο η βεβαίωση παραγωγού προβλέπει την κατασκευή ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης υψηλής τάσης από τη Νότια Εύβοια στην Αττική. Ειδικότερα, η διασύνδεση του αιολικού σταθμού θα πραγματοποιηθεί σε ΚΥΤ (π.χ. περιοχή Αγίου Στεφάνου), με κατάλληλο σχεδιασμό, όπως επακριβώς θα προσδιορισθεί κατά τη χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης από τον Διαχειριστή του Συστήματος. Ο φορέας υλοποίησης της διασύνδεσης, δηλ. η εταιρεία GH Wind Ι.Κ.Ε. θα πρέπει, όπως σημειώνεται, να μεριμνήσει για την αδειοδότηση και κατασκευή των έργων διασύνδεσης ενώ βαρύνεται εξ’ ολοκλήρου με τις δαπάνες για την κατασκευή πλήρους διασύνδεσης του σταθμού μέχρι τα όρια του Συστήματος, όπως αυτά υφίστανται κατά τη χορήγηση της βεβαίωσης παραγωγού. Σε περίπτωση διαπίστωσης αδυναμίας υλοποίησης του έργου της ανεξάρτητης διασύνδεσης, η βεβαίωση ειδικού έργου ανακαλείται.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά της αίτησης υποβλήθηκαν αντιρρήσεις που κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία, οι οποίες αναφέρονται σε θέματα εξασφάλισης της κυριότητας της έκτασης που πρόκειται να εγκατασταθεί το αιολικό πάρκο. Όπως αναφέρει όμως η ΡΑΕ, η εξέταση των αντιρρήσεων παρέλκει, καθώς τα θέματα αυτά εξετάζονται κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σε μεταγενέστερο στάδιο από την έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού, από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα καταχωρημένα και πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία που τηρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της ΡΑΕ σχετικά με τις εκδοθείσες Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και τις ΠΠΔ των αδειοδοτημένων αιολικών σταθμών, των οποίων η θέση εγκατάστασης των ανεμογεννητριών εμπίπτει στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, διαπιστώθηκε πως η αθροιστική πυκνότητα των αιολικών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 6,89 τυπικές ανεμογεννήτριες. Συνεπώς, εν προκειμένω, δεν υφίσταται υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας, η οποία προσδιορίζεται σε 149,91 τυπικές ανεμογεννήτριες. Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση παραγωγού χορηγείται «με την επιφύλαξη της μη υπέρβασης της μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας αιολικών εγκαταστάσεων».

Επισημαίνεται ακόμη ότι οι Δημοτικές Ενότητες Αμαρυνθίων, Κονίστρων, και Ταμυνέων στις οποίες επίσης χωροθετούνται ανεμογεννήτριες του αιολικού πάρκου, χαρακτηρίζονται ως Περιοχή Αιολικής Καταλληλότητας (Π.Α.Κ.), όπου δεν υφίσταται υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας αιολικών εγκαταστάσεων.

Ποια είναι η Virya Energy

Η Virya Energy, είναι ενεργειακός όμιλος που ιδρύθηκε το 2019 από την Korys και τον όμιλο Colruyt που δραστηριοποιείται στον τομέα διανομής τροφίμων και άλλων προϊόντων στο Βέλγιο, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο με περίπου 570 ιδιόκτητα και 580 συνεργαζόμενα καταστήματα.

Η Korys είναι η επενδυτική εταιρεία της οικογένειας Colruyt, με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία άνω των 4,5 δις ευρώ.

Η Virya Energy επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και τη λειτουργία έργων ΑΠΕ ενώ στους θυγατρικούς της βραχίονες ανήκουν η Parkwind, εταιρεία ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων (κατέχει και εκμεταλλεύεται τέσσερα υπεράκτια αιολικά πάρκα στη Βόρεια Θάλασσα και αναπτύσσει άλλα τρία στη Γερμανία και την Ιρλανδία), η Eurowatt με χερσαία αιολικά και μικρά υδροηλεκτρικά έργα (διαθέτει παρουσία σε Γαλλία, Πορτογαλία και Πολωνία με περισσότερα από 36 έργα), η Sanchore που κατέχει και εκμεταλλεύεται ένα χερσαίο αιολικό πάρκο στην Ινδία μέσω της Korys Renewable Energy1 καθώς και η Eoly Energy που διαχειρίζεται χερσαία αιολικά στο Βέλγιο.

Σημειώνεται ότι η Virya Energy πρωτοπορεί και στον τομέα του υδρογόνου. Στο πλαίσιο αυτό μέσω της Virya H2 ηγείται της ανάπτυξης βιομηχανικής κλίμακας πράσινης εγκατάστασης παραγωγής υδρογόνου στο Βέλγιο.

Πηγή: https://www.newmoney.gr

Πηγή φωτογραφίας: https://secure.gravatar.com