Ο Μπόμπος πηγαίνει βόλτα

52

9/9/2022

Ο Μπόμπος πηγαίνει βόλτα με τον πατέρα του και σε κάποια στιγμή περνάνε
έξω από μια εκκλησία. Λέει τότε ο πατέρας στον
Μπόμπο: “Μπόμπο, το σταυρό σου”. Και ο Μπόμπος: “Το… δικό σου”.

Πηγή: https://www.anekdota.gr