Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κω: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Για Τη Διάθεση Σχολικών Τσαντών

60

30/8/2022

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κω σε συνεργασία με το σωματείο Kos  Kindness (Η καλοσύνη στην Κω) ανακοίνωσε την υλοποίηση του Προγράμματος διάθεσης σχολικών τσαντών και γραφικής ύλης.

Το σωματείο Kos Kindness πρόκειται να διαθέσει δωρεάν σχολικές τσάντες και γραφική ύλη σε ευπαθείς κοινωνικά οικογένειες.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι :

  1. Πολύτεκνες οικογένειες, με ανεργία ενός γονέα.
  2. Οικογένειες με ανεργία και των δύο γονέων.

Ειδικές κατηγορίες δικαιούχων αποτελούν:

  1. Μονογονεϊκές οικογένειες με κάρτα ανεργίας.
  2. Μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Κάρτα ανεργίας
  • Όποιο άλλο έγγραφο αποδεικνύει μονογονεϊκή οικογένεια (Απόφαση δικαστηρίου σε περίπτωση διαζυγίου ή ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο, όπου να αναγράφεται ο χρόνος της διάστασης των συζύγων  ή  βεβαίωση φυλάκισης ή βεβαίωση στρατιωτικής θητείας).

Η σειρά προτεραιότητας θα τηρηθεί με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών του ενδιαφερομένου γονέα, μέχρι εξάντλησης της διαθέσιμης ποσότητας, στην αρμόδια υπηρεσία, υπόψη των στελεχών του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κω :

  • Καραθάνα Μαρία- Διονυσία, τηλ. 2242067420, 2242067425
  • Μόσχου Δήμητρα, τηλ. 2242067420, 2242067427

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 31 Αυγούστου 2022.

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου και Ε. Κιαπόκα

Τ.Κ.:85300, Ζηπάρι, Κως

Τηλεφ. 22420-67420

Πηγή: https://www.otavoice.gr