Δ. Ωραιοκάστρου: Δωρεάν Καλοκαιρινές Διακοπές Σε Κατασκήνωση Για Παιδιά ΑμΕΑ

29

8/8/2022

Δωρεάν καλοκαιρινές διακοπές για παιδιά ΑμΕΑ σε κατασκήνωση προσφέρει ο δήμος Ωραιοκάστρου για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν δεκατρία παιδιά δημοτών και κατοίκων του Δ. Ωραιοκάστρου, τα οποία δεν είναι ασφαλισμένα σε κάποιο ασφαλιστικό οργανισμό ή φορέα ασφάλισης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι:

  • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή απόδειξη ΔΕΗ – ΟΤΕ.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του γονέα ή κηδεμόνα, ότι το παιδί που συμμετέχει στο πρόγραμμα δεν είναι ασφαλισμένο σε κανένα άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό ή Φορέα Ασφάλισης ή ότι ο Ασφαλιστικός Φορέας δεν καλύπτει τα έξοδα της κατασκήνωσης, καθώς και για την τάξη που φοιτά το παιδί.
  • Φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του κηδεμόνα όπου φαίνονται τα προστατευόμενα τέκνα (ή το ατομικό βιβλιάριο του παιδιού εφόσον υπάρχει).
  • Εκκαθαριστικό εφορίας του οικονομικού έτους 2021 φορολογική δήλωση 2022.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Κάρτα ανεργίας του ενός ή και των δύο γονέων (εφόσον υπάρχει).
  • Για τα παιδιά ΑμεΑ, απόφαση ΚΕΠΑ για το ποσοστό αναπηρίας.

Διευκρινήσεις:

Η επιλογή των παιδιών εάν οι αιτήσεις συμμετοχής υπερβούν τις 13 αιτήσεις θα γίνει σύμφωνα με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια βάσει της 126/2022 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Ωραιοκάστρου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την Τετάρτη, 03/08/2022 έως την Τετάρτη 10/08/2022, από τις 09.00 έως τις 13.30.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην κοινωνική υπηρεσία του δήμου Ωραιοκάστρου, στην οδό Αργυρουπόλεως 4 (έναντι δημαρχείου).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313304068, 2313304070.

Η αίτηση για το πρόγραμμα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου ή παρέχεται και από τα γραφεία του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του δήμου Ωραιοκάστρου.

Πηγή: https://www.karfitsa.gr