ΕΛΤΑ: Δωρεάν ταχυδρομικές υπηρεσίες σε τυφλούς ή άτομα με αναπηρία όρασης

71

22/1/2022

Δωρεάν ταχυδρομικές υπηρεσίες σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης, παρέχουν τα ΕΛΤΑ. Συγκεκριμένα, διακινούν, δωρεάν, ταχυδρομικά αντικείμενα, βάρους έως 7 κιλών, που αποστέλλονται από/προς τυφλούς ή άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης (δηλαδή ποσοστό αναπηρίας 80%) ή από /προς ιδρύματα/συλλόγους  για τυφλούς.

Η παροχή αφορά σε:

  • Αλληλογραφία, λογοτεχνία σε οποιαδήποτε μορφή, ηχητικά έγγραφα 
  • Εξοπλισμό ή υλικό που εξυπηρετεί τα άτομα αυτά στην αντιμετώπιση της αναπηρίας τους, συμπεριλαμβανομένων ειδικά προσαρμοσμένων CDs, εξοπλισμό γραφής Braille, ρολόγια Braille, λευκά ραβδιά και εξοπλισμό εγγραφής

Για την αποστολή τους τα αντικείμενα θα πρέπει : 

  • να κατατίθενται ανοικτά, ώστε να επιτρέπεται η επιβεβαίωση του περιεχομένου τους από τον υπάλληλο της θυρίδας
  • να αναγράφουν στη θέση του γραμματοσήμου την ένδειξη «Αντικείμενα για τυφλούς»
  • να φέρουν την ειδική σήμανση

Σημειώνεται επίσης, ότι στα αντικείμενα αυτά δεν επιβάλλονται τέλη αποθήκευσης ενώ οι επιστολές σε τυφλούς εξαιρούνται της προσκόμισης στο τελωνείο και της υποβολής διασάφησης.

Πηγή: https://www.ethnos.gr

Πηγή φωτογραφίας: https://secure.gravatar.com