Δωρεάν ανοικτά διαδικτυακά σεμινάρια συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης

53

21/1/2022

Σε συνέχεια της μεγάλης ανταπόκρισης που είχε ο δωρεάν κύκλος ανοικτών διαδικτυακών σεμιναρίων, τον οποίο εγκαινίασε το 2021 η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), με στόχο την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη φοιτητική εμπειρία, διοργανώνεται νέος κύκλος σεμιναρίων το τρέχον Εαρινό Εξάμηνο 2022.

Τα σεμινάρια, προσαρμοσμένα στις ανάγκες τόσο της παγκόσμιας φοιτητικής κοινότητας του ΑΠΚΥ, όσο και της ευρύτερης κοινωνίας, όπως αυτές εκφράστηκαν από τους περί 700 συμμετέχοντες/ουσες του προηγούμενου εξαμήνου, θα προσφερθούν διαδικτυακά και θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω της υπερσύγχρονης Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο: εδώ. 

Εισηγήτρια σε όλα τα σεμινάρια θα είναι η Νάταλυ Λούμπα, εγγεγραμμένη Συμβουλευτική Ψυχολόγος και συνεργάτιδα του Γραφείου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης του ΑΠΚΥ.

Είναι ανοιχτά σε κάθε ενδιαφερόμενο (φοιτητή/τρια, απόφοιτο, κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τη θεματολογία) και απαιτείται προ-εγγραφή για την παρακολούθηση κάθε ενός σεμιναρίου.

Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2022

1. Τεχνικές Διαβάσματος 

26 Ιανουαρίου 2022, Τετάρτη, 5.00μ.μ. – 6.00μ.μ

Εγγραφή ως 24/1/2022 εδώ

2. Τοξικοί άνθρωποι – τοξικό εργασιακό περιβάλλον

16 Φεβρουαρίου 2022, Τετάρτη, 5.00μ.μ. – 6.00μ.μ

Εγγραφή ως 14/2/2022 εδώ

3. Διαχείριση χρόνου και αναβλητικότητα

9 Μαρτίου 2022, Τετάρτη, 5.00μ.μ. – 6.00μ.μ

Εγγραφή ως 7/3/2022 εδώ

4. Κατάθλιψη – Συμπτώματα και τρόποι αντιμετώπισης 

6 Απριλίου 2022, Τετάρτη, 5.00μ.μ. – 6.00μ.μ

Εγγραφή ως 4/4/2022 εδώ

5. Άγχος εξετάσεων και έλλειψη αυτοπεποίθησης

4 Μαΐου 2022, Τετάρτη, 5.00μ.μ. – 6.00μ.μ

Εγγραφή ως 2/5/2022 εδώ

Σημειώσεις:

  • Το πιστοποιητικό παρακολούθησης αποστέλλεται απευθείας σε κάθε συμμετέχοντα/ουσα που παρακολούθησε τουλάχιστον το 75% της διάρκειας του κάθε σεμιναρίου, εντός 10 ημερών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε κατά την εγγραφή του/της.
  • Κατά τη σύνδεσή σας στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, παρακαλούμε να καταχωρήσετε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, όπως αυτό δηλώθηκε στη φόρμα εγγραφής σας.
  • Όλα τα σεμινάρια μαγνητοσκοπούνται και είναι διαθέσιμα στο κανάλι του ΑΠΚΥ στο YouTube εδώ για μεταγενέστερη παρακολούθηση.

Πηγή: https://www.eduguide.gr