Αιμοδοσία Στη Φιλιππούπολη Από Τον Σύλλογο Εργαζομένων Δ.Ο.Υ. Ν. Λάρισας

22

1/12/2021

Η Τοπική Ομάδα Υγείας Φιλιππούπολης Λάρισας (Τ.ΟΜ.Υ. Φιλιππούπολης), και ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. του Ν. Λάρισας, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο», στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας, διοργανώνουν δράση με θέμα: «Εθελοντική Αιμοδοσία  – Δίνω Αίμα, Χαρίζω Ζωή».

Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας, με αφορμή τις αυξημένες ανάγκες των νοσοκομείων σε αίμα, καθώς η πανδημία της Covid – 19 έχει δυσκολέψει την πρόσβαση των εθελοντών αιμοδοτών στις Μονάδες Αιμοδοσίας των νοσοκομείων της χώρας, η Τοπική Ομάδα Υγείας Φιλιππούπολης Λάρισας (Τ.ΟΜ.Υ. Φιλιππούπολης) και ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. του Ν. Λάρισας, προκαλούν τους πολίτες του Δήμου Λαρισαίων να προσέλθουν για Αιμοδοσία την Τετάρτη 8/12/2021 και ώρα 9.30 π.μ. – 13:00 μ.μ. στο αμφιθέατρο της Δ.Ο.Υ. Λάρισας στην Φιλιππούπολη (Χατζημιχάλη 81, Λάρισα).

Πηγή: https://www.larissanet.gr