ΑΜΚΕ Κωνσταντίνος Σιαμπανόπουλος Ο Κοζανίτης: “Διαδικτυακή Ομιλία Με Θέμα: Αυτόνομη Διαβίωση Ατόμων Με Αναπηρία” Την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου

23

29/11/2021

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Καστοριάς μαζί με την ΔΔΕ Καστοριάς και την ΑΜΚΕ Κωνσταντίνος Σιαμπανόπουλος ο Κοζανίτης, διοργανώνουν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία ομιλία με θέμα: Αυτόνομη Διαβίωση Ατόμων με Αναπηρία. Κεντρικός ομιλητής και καλεσμένος θα είναι ο κ. Αυγουλάς Ευάγγελος , δικηγόρος και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Με άλλα μάτια». Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Google meet και θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της μέσω livestreaming στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://meet.google.com/vdf-vacp-kih

Ακολουθεί το πρόγραμμα ως εξής:

18:00 Χαιρετισμοί : Βασιλειάδου Όλγα, Διευθύντρια ΔΔΕ Καστοριάς Νιάκα Ευγενία , συντονίστρια εκπ/κου έργου ειδικής αγωγής Δυτ. Μακεδονίας Πάλλα Μαριαρένα . Πρόεδρος της ΑΜΚΕ Κων/νος Σιαμπανόπουλος Πάτρας Ιωάννης Πρόεδρος Συλλόγου Τονέων Τζιλίνης Αναστάσιος Διευθυντής ΕΝΕΕΓΥΛ Καστοριάς

18:30 Ομιλία κ. Αυγουλά Ευαγγέλου

19:15- 19:30: Ερωτήσεις

Πηγή: https://kozan.gr