ΟΑΕΔ: Πρόσκληση Εισαγωγής Σπουδαστών Στο ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης

97

2/6/2021

Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή τους στα πιο κάτω τμήματα κατάρτισης να υποβάλλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Τμήματα κατάρτισης που λειτουργούν στο ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΜΩΝ με ειδικότητες: Γεωτεχνικού, Κοπτικής Ραπτικής, Ξυλουργικού, Πληροφορικής, για συνολικά έως 24 σπουδαστές. Η φοίτηση διαρκεί 4 έτη.

2. ΑΣΚΗΣΙΜΩΝ όπου διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, κοινωνικών δεξιοτήτων και εργαστήρια Ταπητουργίας-Υφαντικής, Ξυλοτεχνίας, Εργοτεχνίας, Κοπτικής-Ραπτικής και Γεωτεχνικού, για συνολικά έως 6 σπουδαστές. Η φοίτηση διαρκεί 5 έτη.

Μετά την αποφοίτηση τους, οι σπουδαστές δύναται να εγγραφούν σε Κέντρα Προστατευόμενης Εργασίας (ΚΕΠΕ). Η παραμονή τους στα ΚΕΠΕ είναι για τους μεν εκπαιδεύσιμους 3 έτη, για τους δε ασκήσιμους 4 έτη.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

 1. Ηλικία 15 έως 26 ετών
 2. Διαγνωσμένη αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με γνωματεύσεις- αξιολογήσεις από δημόσιους φορείς.
 3. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Ειδικότερα, δικαίωμα φοίτησης στα προγράμματα του ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, έχουν σπουδαστές με:

 • Ελαφρά Νοητική Υστέρηση
 • Σύνδρομο Down και συναφή σύνδρομα
 • Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, μέτριας και υψηλής λειτουργικότητας
 • Σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες λόγω κακοποίησης, ή ιδιάζοντος οικογενειακού περιβάλλοντος, ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας που επιφέρουν σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές δυσκολίες
 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως συνδυαστικές διαταραχές ομιλίας και λόγου (δυσλεξία, ΔΕΠΥ, κ.α) που απαιτούν σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

Σε περίπτωση περισσότερων υποψηφίων από τις προβλεπόμενες θέσεις θα γίνει κατάταξη υποψηφίων λαμβάνοντας υπόψη: το οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Η διακρίβωση για τη δυνατότητα ένταξης στην επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική αγωγή και την κατάταξη στα αντίστοιχα τμήματα γίνεται από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Κέντρου στο πλαίσιο Δοκιμαστικού Προγράμματος 2-3 μηνών, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία του υποψήφιου μαθητή και της οικογένειάς του.

Η εν λόγω αξιολόγηση γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού και περιλαμβάνει συνέντευξη του υποψηφίου και της οικογένειάς του.

Δικαιολογητικά για την εγγραφή

 1. Αίτηση (υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ)
 2. Αστυνομική ταυτότητα του υποψήφιου σπουδαστή
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Τίτλος σπουδών, αποδεικτικό εκπαίδευσης
 5. Διαγνωστικές γνωματεύσεις – αξιολογήσεις από ΚΕΔΔΥ, Δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, ΚΕΠΑ
 6. Ιατρικές γνωματεύσεις εφ’ όσον παρακολουθείται σταθερά από γιατρό για θέματα υγείας και φαρμακευτικής αγωγής
 7. Βιβλιάριο εμβολίων
 8. Αντίγραφο Δικαστικής Συμπαράστασης ή Επιμέλειας (εφ’ όσον υπάρχει)
 9. Έγχρωμη φωτογραφία
 10. Εκκαθαριστικό εφορίας για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2019
 11. ΑΜΚΑ και ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου)
 12. Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού με ΙΒΑΝ (κατά προτίμηση ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ)
 13. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Στους σπουδαστές όλων των κατηγοριών, καταβάλλεται εκπαιδευτικό επίδομα 5€, για κάθε ημέρα κατάρτισης. Οι σπουδαστές που συμμετέχουν στα Κέντρα Προστατευμένης Εργασίας (ΚΕΠΕ) αμείβονται με επίδομα το οποίο ισούται με το 40% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά (260 μηνιαίως, σύμφωνα με τον ισχύοντα βασικό μισθό ανειδίκευτου εργάτη). Επίσης, οι μαθητές μεταφέρονται από και προς το σχολείο δωρεάν, με μισθωμένα λεωφορεία του ΟΑΕΔ τα οποία διέρχονται από προκαθορισμένη διαδρομή και τους προσφέρεται ελαφρύ γεύμα.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή στα ανωτέρω τμήματα καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην γραμματεία του Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης από την Δευτέρα 31/05/2021 έως και Παρασκευή 18/06/2021.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην γραμματεία της σχολής (κατόπιν ραντεβού), είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, υπόψιν κου Γρηγορίου Βασίλειου ή κου Γωνίδα Σταύρου ή κας Μαρκάτη Μαρίας στη διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης ΟΑΕΔ, 570 06, Λακκιά Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 23960-23201, 23960-22720, στο Φαξ: 23960-23201, 23960-22771 ή μέσω του Email: pvmlakkia @ oaed. gr

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων δεν συμπληρωθεί, θα επαναληφθεί η διαδικασία για τις κενές θέσεις από 6 έως 17 Σεπτεμβρίου 2021.

Προσωπικά δεδομένα

Ο ΟΑΕΔ όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των σπουδαστών του, εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία τους (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και Νόμος 4624/2019 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων).

Πηγή: https://paidis.com

Πηγή φωτογραφίας: https://secure.gravatar.com