Δράσεις ειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών ΑμεΑ, προϋπολογισμού 4,7 εκατ. ευρώ

87

3/6/2021

Η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα με διαρκή υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι ο στόχος σχετικής πράξης που χρηματοδοτεί με 4,7 εκατ. ευρώ για τα προσεχή δύο σχολικά έτη το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Την σχετική απόφαση ένταξης υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

Συγκεκριμένα η πράξη, αφορά στον άξονα προτεραιότητας για την «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020. Με την υλοποίησή της ωφελούνται άμεσα έως και το 2022-2023, οι μαθητές που φοιτούν σε σχολικές μονάδες με σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στην σχετική πράξη εντάσσονται και μαθητές ΑΜΕΑ με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π., καθώς και μαθητές που πάσχουν από χρόνια νοσήματα.

Στο πλαίσιο της δράσης θα προσληφθούν οι κατάλληλοι αναπληρωτές Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, καθώς και οι απαραίτητοι αναπληρωτές.

Ο περιφερειάρχης αναφερόμενος στην δράση εκπαιδευτικής υποστήριξης παιδιών με ειδικές ανάγκες, υπογράμμισε: «Τα παιδιά μας πρέπει να ζουν και να μεγαλώνουν σε ένα ασφαλές, φιλικό και υγιές περιβάλλον και η Περιφέρεια Αττικής συνδράμει στο μέγιστο δυνατό βαθμό προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας τους κοινοτικούς πόρους του ΠΕΠ Αττικής.

Όλοι μαζί εργαζόμαστε για να πετύχουμε τη δημιουργία μιας υγιούς κοινωνίας που θα διαθέτει δομές, οι οποίες θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των συνανθρώπων μας».

Πηγή: https://www.businessnews.gr

Πηγή φωτογραφίας: https://secure.gravatar.com