Διάλογος υψηλού επιπέδου στο 1ο ψηφιακό συνέδριο για τη Στρατηγική με επίκεντρο τον ασθενή

29

15/5/2021

Η Boussias και το Health Daily διοργανώνουν διαδικτυακά για πρώτη χρονιά το συνέδριο Partnering for Patients στις 28 Μαΐου 2021.

Η θεματολογία του θα επικεντρωθεί στην ανάγκη υιοθέτησης μιας Ασθενοκεντρικής Στρατηγικής από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του υγειονομικού χώρου και θα επιχειρήσει να προσεγγίσει το θέμα πέρα από τη θεωρία, στην πράξη.

Γνωρίζουμε πραγματικά τι σημαίνει ενδυνάμωση των ασθενών; Με ποιους τρόπους γίνεται, τι περιλαμβάνει, ποια είναι τα αποτελέσματα που αναμένονται από τους διάφορους ενδιαφερόμενους; Για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις αυτές αλλά και να προσεγγίσουμε το θέμα συνολικά, ανοίγουμε έναν διεπιστημονικό και διεπαγγελματικό διάλογο πάνω στους τρόπους με τους οποίους η Ασθενοκεντρικότητα μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Στόχος είναινα αλλάξει η φύση των συζητήσεων γύρω από τη στρατηγική με επίκεντρο τον ασθενή, να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών αλλά και ουσιαστικής ανάλυσης των αναγκών των ασθενών, έτσι ώστε όταν αποφασίζονται πρωτοβουλίες και προγράμματα που στοχεύουν να βοηθήσουν τους ασθενείς στο ταξίδι τους στη διάρκεια της νόσου, να λαμβάνονται σωστές και στοχευμένες αποφάσεις για την υγεία των ασθενών αλλά και να παρουσιαστούν οι βέλτιστες πρακτικές σε συνεργατικά προγράμματα που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες όπως: συμμόρφωση στη θεραπεία, πρόληψη, διαχείριση της νόσου, ψυχολογική υποστήριξη και γενικότερα ενημέρωση και ευαισθητοποίηση καθώς και ιδέες που μπορούν να παρακινήσουν όλους τους φορείς για την υιοθέτηση μιας πιο ασθενοκεντρικής προσέγγισης.

Η Θεματολογία θα επικεντρωθεί σε:

  • Σχεδιασμός και στρατηγική της ΕΕ για την προώθηση της Ασθενοκεντρικότητας
  • Η Ασθενοκεντρικότητα ως εθνική προτεραιότητα
  • Ενδυνάμωση Ασθενών σημαίνει Εκπαίδευση Ασθενών: Με ποιους τρόπους το επιτυγχάνουμε;
  • Συμμετοχή των ασθενών στην Έρευνα
  • Τρόποι για να ξεπεραστούν τα εμπόδια καθυστέρησης στην πρόσβαση
  • The changing Patient Journey: Πώς ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες;

Τις εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξει η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, κα Κατερίνα Κουτσογιάννη ενώ σημαντικοί ομιλητές τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Ευρώπη συμμετέχουν στις εργασίες του συνεδρίου.

Πηγή: https://www.iatronet.gr

Πηγή φωτογραφίας: https://secure.gravatar.com