Προκήρυξη βραβείου γυναικείας καινοτομίας της ΕΕ

50

14/4/2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε το διαγωνισμό για το Βραβείο Γυναικείας Καινοτομίας της ΕΕ για το 2021, με το οποίο επιβραβεύονται τέσσερις ταλαντούχες γυναίκες επιχειρηματίες από όλη την ΕΕ και σε χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», οι οποίες έχουν επιτύχει να διαθέσουν μια καινοτομία στην αγορά.

Τα Βραβεία για τις Καινοτόμες Γυναίκες αποτελούν μία ετήσια αναγνώριση προς τις γυναίκες που βρίσκονται πίσω από τις μεγάλες ευρωπαϊκές καινοτομίες. Με αυτόν τον τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει για την ανάγκη ύπαρξης περισσότερων γυναικών που καινοτομούν και αποτελούν πρότυπα για τις γυναίκες παγκοσμίως. 

Τα Βραβεία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και για τη διαχείρισή τους είναι υπεύθυνος ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME). Θα δοθούν τρία βραβεία ύψους € 100.000 το καθένα και ένα βραβείο ύψους € 50.000 σε μία «πολλά υποσχόμενη» καινοτόμο γυναίκα μέχρι 30 χρονών.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι στις 30 Ιουνίου 2021, 17:00 CET.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ

Πηγή: https://www.eduguide.gr