Ο Τοτός στο φαρμακείο

20

5/4/2021

Ο Τοτός πάει στο φαρμακείο και λέει στο φαρμακοποιό:

  • “Παρακαλώ, μπορείτε να μου δώσετε ένα κουτί ακετυλοσαλυκιλικό οξύ;”
  • “Ασπιρίνες θέλετε να πείτε!”
  • “Ναι, αλλά δε μπορώ να προφέρω τη λέξη αυτή!”

Πηγή: https://www.anekdota.gr