Διαδικτυακή Εκδήλωση «Η Τηλεκπαίδευση στην εποχή του κορωνοϊού» – Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης & Επιτροπή Παιδείας

28

17/4/2021

Ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας, η τηλεκπαίδευση έχει ενταχθεί στην καθημερινότητα χιλιάδων μαθητών και μαθητριών. Η χρήση της προσέφερε μια εναλλακτική αλλά ανέδειξε και σημαντικά ζητήματα, τόσο αναφορικά με τη διδασκαλίας, όσο και την οργάνωση και τις απαραίτητες τεχνικές υποδομές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης και η Επιτροπή Παιδείας, διοργανώνουν τη δράση «Η τηλεκπαίδευση στην εποχή του κορωνοϊού», το Σάββατο 17 Απριλίου 2021 στις 18:00, μέσω Zoom.

Η εκδήλωση έχει ως στόχο να θέσει το έδαφος για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης της τηλεκπαίδευσης, τις κοινωνικές προεκτάσεις που απορρέουν από ζητήματα προσβασιμότητας, αλλά και την αποδοτικότητα της διδασκαλίας.

Εκπαιδευτικοί της πόλης θα τοποθετηθούν σχετικά με τα σημαντικά ζητήματα της εξ’ αποστάσεως διδασκαλία και θα αναπτύξουν ξεχωριστές πτυχές, τόσο με γνώμονα τη μαθησιακή διαδικασία, όσο την ψυχολογική διάσταση της δεδομένης κατάστασης. Ενδεικτικά, θα συζητηθούν τα ευρύτερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι μαθητές και οι καθηγητές κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού όπως η τηλεκπαίδευση, η τήρηση των μέτρων προστασίας στα σχολεία, τα προβλήματα στη διαδικασία της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, ενώ θα συζητήσουμε για το πως διαγράφονται οι προοπτικές για τη σταδιακή επιστροφή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην κανονικότητα.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, ενώ απαιτείται προεγγραφή στο link: https://bit.ly/2OLWT2c.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της εκδήλωσης, μπορείτε να βρείτε στο link: https://www.facebook.com/events/496795421358787

Ανακοινώσεις θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στη σελίδα μας στο: https://www.facebook.com/youthcouncilthess

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΔΣΝΘ