Μπαίνει μια κυρία σε φαρμακείο

28

9/3/2021

Μπαίνει μια κυρία σε φαρμακείο και βλέπει μια επιγραφή:
«5 κουτιά ταμπόν 500 δρχ»

Ρωτάει τον υπάλληλο, γιατί η τιμή της φάνηκε υπερβολικά χαμηλή.

  • Ναι, της λέει αυτός. Πέντε κουτιά, ένα πεντακοσάρικο.
  • Μα δεν μπορεί, επιμένει αυτή. Πρέπει να έχει γίνει λάθος.
  • Όχι, δεν υπάρχει λάθος, της λέει ο υπάλληλος. Αλλά δεν έχουν
    κορδονάκια!

Πηγή: https://www.anekdota.gr