Δωροεπιταγές Πάσχα Σε Ευάλωτους Οικονομικά Πολίτες Από Τον Δήμο Μεταμόρφωσης

18

7/3/2021

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής για την υποστήριξη ατόμων και οικογενειών, που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, πρόκειται να διαθέσει δωροεπιταγές για την περίοδο του Πάσχα 2021, όπως ενημερώνει η δημοτική αρχή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην Κοινωνική Υπηρεσία (Κορίνθου 21), από τη Δευτέρα 1 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου (το έντυπο της αίτησης είναι συνημμένο στο τέλος, ενώ διατίθεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου).
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας διαμονής σε ισχύ  για όλα τα ενήλικα μέλη.
  • Εκκαθαριστικό, Ε1 και Ε9 έτους 2020, όλων των συνοικούντων, καθώς και Ε2 (για όσους διαθέτουν παραπάνω από ένα ακίνητο).
  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο. 
  • Πρόσφατη (σε ισχύ) Βεβαίωση Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας (67 % και άνω).
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και αποδεικτικό επιμέλειας των παιδιών σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου.
  • Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ για όλα τα ενήλικα μέλη ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές.
  • Βεβαίωση ενσήμων για τους εργαζόμενους.
  • Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα καταθέσουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ των τελευταίων δύο τριμήνων και ασφαλιστικές εισφορές.  

Η υπηρεσία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο, επισημαίνει η διοίκηση του Δήμου.