Διαδικτυακή εκδήλωση για τις συγκρούσεις στην Ανατολική Μεσόγειο από την ΠΔΕ & το EUROPE DIRECT

16

23/2/2021

«Πώς θα μειώσουμε τις συγκρούσεις στην Ανατολική Μεσόγειο», είναι το κεντρικό θέμα της διαδικτυακής ημερίδας που διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με το EUROPE DIRECT, την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00 – 17:00. O ρόλος της Ελληνικής Περιφέρειας στην ανάπτυξη σχέσεων με τις γειτονικές χώρες, η οικονομική διπλωματία, οι εμπορικές σχέσεις, η επιχειρηματικότητα, η ανθρωπιστική κρίση, οι πρόσφυγες και οι θαλάσσιες ζώνες  θα αναλυθούν επιστημονικά από διακεκριμένους ομιλητές.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας & Αντιπρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, Φωκίωνας Ζαΐμης, ο οποίος είναι και συντονιστής της εκδήλωσης, τονίζει στην  πρόσκληση που απευθύνει σε όλους: «Ο ρόλος των Περιφερειών μπορεί να είναι υπερτοπικός, εθνικός και διακρατικός ειδικότερα στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών που συμμετέχει όπως η Επιτροπή Παράκτιων Περιφερειών (CPMR) και η Επιτροπή Περιφερειών της Ε.Ε. Επιθυμούμε την αποτροπή συγκρούσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι επιτακτική η συμβολή όλων σ’ αυτή την προσπάθεια. Για το λόγο αυτό η εκδήλωση είναι ανοικτή. Θέλουμε οι πολίτες να προβληματιστούν, να ενημερωθούν και να παρακολουθήσουν τη δημοκρατική συζήτηση. Οι ομιλητές προέρχονται από διαφορετικές αφετηρίες και χώρους, γεγονός που ενισχύει την έκφραση όλων των απόψεων, τη γνωστοποίηση των προβλημάτων και των προτεραιοτήτων κάθε περιοχής με στόχο τη διεθνή συνεργασία για ειρήνη και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών».

Οι ομιλίες θα γίνουν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Επίσης, θα υπάρχει διερμηνεία από τα ελληνικά στα αγγλικά.

 Την ημερίδα μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ:

Ελληνικά

https://www.facebook.com/pde.rwg/posts/4330440136970814

https://www.facebook.com/events/831885097361493