Νέες Θέσεις Εργασίας Στην UNESCO Chair On Digital Cultural Heritage Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

32

23/1/2021

Η Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (Unesco Chair on Digital Cultural Heritage) προκήρυξε νέες θέσεις μερικής ή πλήρους απασχόλησης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Kύπρου στη Λεμεσό.

Δημοσίευσαν τις ακόλουθες θέσεις:

Full time recruitment:
A) New researchers:
     1) on artificial intelligence,
     2) digital data acquisition,
     3) data mining,
     4) knowledge management,
     5) data preservation,
     6) VR, AR, MR, XR, web-master,

B) Full time or Part time:
     1) project administrative
     2) project manager

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλτε το βιογραφικό τους σημείωμα Europass συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (motivation letter) στο email: marinos.ioannides@cut.ac.cy μέχρι τις 31/01/2021

Για περισσότερες πληροφορίες:
Δρ. Μάριο Ιωαννίδη (Director of the UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage)
Email  marinos.ioannides@cut.ac.cy 
Τηλ: +357-25-002020

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: https://www.cut.ac.cy/ 

Unesco Chair on Digital Cultural Heritage: https://digitalheritagelab.eu/