10η Επιστημονική Συνάντηση Παιδιάτρων – Καρδιολόγων

24

2/12/2020

Παρακολουθήστε την 10η Επιστημονική Συνάντηση Παιδιάτρων-Καρδιολόγων που διοργανώνει το Παιδοκαρδιολογικό Τμήμα της Β’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, υπό την αιγίδα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ και της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΠΕΒΕ) που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις 12 Δεκεμβρίου 2020.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Μπορείτε να προχωρήσετε στην προεγγραφή σας για την Επιστημονική Συνάντηση, με σκοπό την παρακολούθηση σε ζωντανή μετάδοση.

Συμμετοχή δωρεάν.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ο χρόνος παρακολούθησης θα προσμετράται με τη χρήση του barcode της εγγραφής σας, στο Livemedia κατά τη ζωντανή μετάδοση της Συνάντησης. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά εντός 5 ημερών από τη λήξη της Επιστημονικής Συνάντησης.

Τα μόρια δίνονται αναλογικά με τη συμπλήρωση των ωρών παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.