Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ι 9ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας

20

26/11/2020

Το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο, με την Επιτροπή Αγροτεχνολογίας του, διοργανώνει το 9ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας με τίτλο: «Ανάπτυξη Βιώσιμων και Ανθεκτικών Αγροδιατροφικών Αλυσίδων» που θα πραγματοποιηθεί εξ΄ολοκλήρου διαδικτυακά τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.
Το ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας διοργανώνεται αδιάλειπτα από το 2012 και έχει πλέον καταστεί θεσμός ως η κορυφαία εκδήλωση του είδους, συμβάλλοντας στην επιτυχημένη πορεία της αγροτικής οικονομίας και του αγρότη–επιχειρηματία ως ένα στοχευμένο, συνοπτικό και παρεμβατικό γεγονός.
Tο Επιμελητήριο έχει επανειλημμένως τονίσει την ανάγκη μετάβασης σε ένα αγροδιατροφικό σύστημα με σεβασμό στο περιβάλλον και αποτελεσματική χρήση πόρων, κάτι που πλέον καθίσταται επιτακτικό.

Με τη στρατηγική ‘Farm to Fork’, η Ε.Ε. επιδιώκει τη μετάλλαξη του τρόπου παραγωγής, μεταφοράς και κατανάλωσης τροφίμων και θέτοντας συγκεκριμένους στόχους, δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες και προκλήσεις.

Ταυτόχρονα η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας παρέχει σειρά λύσεων που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της ποιοτικής παραγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε στο 2310 286453 & f.zourou@amcham.gr