Ποιο λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιούν οι πόντιοι για τον υπολογιστή τους;

22

24/9/2020

Τα WΙΝDΟWS ΧΡ. Γιατί ΧΡ σημαίνει Χpert Pόντιος.

Πηγή: https://www.anekdota.gr