Το φεγγάρι ή η Κίνα;

28/7/2020

  • Γιαννάκη, ρωτάει ο δάσκαλος, το φεγγάρι είναι πιο μακριά ή η Κίνα;
  • Η Κίνα, απαντά ο Γιαννάκης. Γιατί το φεγγάρι το βλέπουμε, ενώ την Κίνα δεν τη βλέπουμε καθόλου.

Πηγή: https://www.anekdota.gr