ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

29/6/2020