ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

29/6/2020

Αναδιανομή ξηρών τροφίμων μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 από την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, σε συνεργασία με τους Δήμους Βέροιας – Αλεξάνδρειας.

Ειδικότερα:

Τα σημεία διανομής είναι τα παρακάτω:

1) Για το Δήμο Βέροιας: Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο 3ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Βέροιας-Θεσσαλονίκη (δίπλα στα ελαστικά BRIDGESTONE).
Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, από τις 08:00 έως τις 14:00.

2) Για το Δήμο Αλεξάνδρειας: H διανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ 2ο χλμ Αλεξάνδρειας- Σχοινάς ως εξής: 
• Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, από τις 08:00 έως τις 14:00 
• Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, από τις 08:00 έως τις 14:00
• Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, από τις 08.00 έως τις 13.00.

Κατά την προσέλευσή τους, οι δικαιούχοι είναι αναγκαίο είναι αναγκαίο να προσκομίζουν:

α) Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και 
β) Αίτηση ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ.
• Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της αίτησης, θα πρέπει να προσκομίζεται το ΑΜΚΑ του δικαιούχου σε επίσημο έγγραφο.
• Σε περίπτωση που δεν θα παραλάβει ο αιτών/η αιτούσα αυτοπροσώπως, απαιτείται επιπλέον και εξουσιοδότηση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.