Άσκηση στο σπίτι

23/5/2020

Η καθηγήτρια βάζει μια άσκηση για το σπίτι. Είναι τόσο σημαντική για τους μαθητές, που για να μην την ολοκληρώσουν θα πρέπει να συντρέχει σοβαρός λόγος υγείας ή θάνατος στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον.
Στην ανακοίνωση της αυτή, πετάγεται ο εξυπνάκιας μαθητής και ρωτάει:
-Και αν είμαι κουρασμένος από το υπερβολικό σεξ?
-Τότε, απαντά η καθηγήτρια (και αφού έχει ησυχάσει η τάξη από τα γέλια), να μάθεις να γράφεις με το άλλο σου χέρι….

Πηγή: https://www.anekdota.gr