ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

0

21/3/2020

Συνεχίζονται οι ενημερωτικές δράσεις για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στους Δήμους της Ανατολικής Αττικής.

Στην κατεύθυνση αυτή, αρμόδιο κλιμάκιο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας θα πραγματοποιήσει τις ακόλουθες επισκέψεις με θέμα: «Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα : Προστατεύστε την υγεία σας-Πάρτε τη ζωή στα χέρια σας» :

1. στο 1ο Λύκειο Γλυκών Νερών στις 3/3/2020 ημέρα Τρίτη, 16/3/2020 ημέρα Δευτέρα, 20/3/2020 ημέρα Παρασκευή και 23/3/2020 ημέρα Δευτέρα
2. στο 2ο Λύκειο Αρτέμιδας στις 17/3/2020 ημέρα Τρίτη, 30/3/2020 ημέρα Δευτέρα και 31/3/2020 ημέρα Τρίτη.