Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: «Μια ανοιχτή πληγή» – Μια ενδιαφέρουσα ομιλία στην Πεύκη

16/2/2020

Η Δημοτική βιβλιοθήκη Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης διοργανώνει ομιλία «ο φάκελος της Κύπρου». Πορίσματα της βουλής των αντιπροσώπων της Κύπρου και της βουλής των Ελλήνων.

Θα μιλήσουν Πέτρος Παπαπολυβιου Ιστορικός, Καθηγητης Πανεπιστημίου Κύπρου, Ηλίας Νικολακόπουλος Πολιτικός Επιστημών, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Τάσος Σακελλαρόπουλος Ιστορικός, υπεύθυνος ιστορικών αρχείων Μουσείου Μπενακη.

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 20:00 στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.