Ξεκινούν τα μαθήματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Χαλανδρίου για τα social media

14/1/2020

Στις 27 Ιανουαρίου 2020 ξεκινούν τα μαθήματα για το πρόγραμμα «Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)» που διοργανώνει ο Δήμος Χαλανδρίου, το υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (μέσω της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 25 ωρών και τα μαθήματα θα γίνονται στο 2ο Λύκειο Χαλανδρίου, επί των οδών Λ. Πεντέλης & Ιωαννίνων και ώρες 16:00 έως 19:00.

Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε με σειρά προτεραιότητας και είναι οι κάτωθι αριθμοί πρωτ. αίτησης:

Αρ. πρωτοκόλλου – Ημερομηνία αίτησης
52558 02/12/2019
52054 29/11/2019
52360 02/12/2019
52515 02/12/2019
51679 27/11/2019
52560 02/12/2019
51863 28/11/2019
52659 03/12/2019
52450 02/12/2019
53067 04/12/2019
52609 03/12/2019
53209 05/12/2019
52208 29/11/2019
52533 02/12/2019

52537 02/12/2019
52517 02/12/2019
53054 04/12/2019
52868 04/12/2019

Ήδη από τις 8 Ιανουαρίου έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα του προγράμματος «Δημιουργία Ιστοσελίδας» που είναι διάρκειας 50 ωρών.

Σημειώνεται ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»