Εκδήλωση – συζήτηση για το ΣΒΑΚ στον Δήμο Γαλατσίου

12/11/2019

Ο Δήμος Γαλατσίου σε συνεργασία με την εταιρία «Διαδικασία ΑΕ» εκπονεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και οργανώνει εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι βασικοί στόχοι του ΣΒΑΚ είναι:

  • ο σχεδιασμός πολιτικών για τη βιώσιμη κινητικότητα
  • η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη
  • η αναβάθμιση του περιβάλλοντος με περιορισμό της ρύπανσης και του θορύβου
  • η βελτίωση της μετακίνησης με μέσα μαζικής μεταφοράς
  • η ενίσχυση του περπατήματος και του ποδηλάτου
  • η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Η εκδήλωση έχει ως αντικείμενο την ενημέρωση των πολιτών, τη συγκέντρωση των απόψεών τους και τη συζήτηση επί ενός συμφώνου συνεργασίας των φορέων που εκπροσωπούν στα παραπάνω θέματα με τον Δήμο.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Χαιρετισμός Δημάρχου – 10 λεπτά

Μεθοδολογία προγράμματος – 10 λεπτά

Παρουσίαση διαδικασίας συμμετοχικού σχεδιασμού – 10 λεπτά

Καταγραφή προβλημάτων και θεμάτων προς διερεύνηση που θα προταθούν από τους εκπροσώπους φορέων και από τους πολίτες – 60 λεπτά

Παρουσίαση συμφώνου συνεργασίας – 10 λεπτά