Ποιων από τους δυο;

10/9/2019

Λέει ο δάσκαλος στον μαθητή:
Να μου πεις τα ονόματα των κυριότερων αστέρων.
Μαθητής: Μάλιστα κύριε, αλλά ποιων; Tου κινηματογράφου ή του ποδοσφαίρου;