Το προξενειό της βλάχας

38

8/10/2018

Η βλάχα θέλει να χαλάσει το προξενειό και λέει στον γαμπρό:
Σ’ αρέσει να σε λεν ερωτόλογα;
Μ’ αρεσ’ μ’ αρεσ’ (λέει εκείνος)
Σ’ αρέσει να σε χαϊδεύουν;
Μ’ αρεσ’ μ’αρεσ’
Σ’ αρέσει να σε φιλούν;
Μ’ αρεσ’ μ’αρεσ’
Σ’ αρέσει να σε κάνουν έρωτα;
Ου αυτό κι αν μ’ αρεσ’ (λέει εκείνος)
Και απαντάει αυτή:
Αφού σ’ αρέσει να σε κάνουν έρωτα
το βραδ’ που θα έρθει ο Μήτσος να κάνει σ’ μένα έρωτα θα του πω να κάνει και σε σένα