Συζήτηση γερόντων

33

5/10/2018

Δύο γέροι συζητούν.
– Θυμάσαι όταν ήμασταν στο στρατό που μας βάζανε μια σκόνη στο τσάι για να μη μας σηκώνεται.
– Ναι. Εεε και;
– “Εμένα τώρα με έπιασε”, του απαντά ο πρώτος.