ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

31

6/10/2018

Με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα δημόσιας υγείας, το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιεί δωρεάν μια σειρά προληπτικών εξετάσεων από 8/10/2018 έως 19/10/2018.

Εργαστηριακός έλεγχος για μεταβολικό σύνδρομο (μέτρηση HDL-χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων, σακχάρου), εργαστηριακές εξετάσεις για αδρή εκτίμηση ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας, από ιατρό Μικροβιολόγο.

Εκτίμηση μικροβιολογικών αποτελεσμάτων, από ιατρό Παθολόγο.
Εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου – ηλεκτροκαρδιογράφημα, από ιατρό Καρδιολόγο.

Οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται στα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.
Καραΐσκάκη 4 Τριανδρία στα τηλ. 2313318643 και 2313318644.
Μοναστηρίου 53-55, 3ος όροφος στα τηλ. 2310509020 και 2310509053.

Εντωμεταξύ, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα δημόσιας υγείας, το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιεί δωρεάν συμπλήρωση ατομικού δελτίου υγείας μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) για τους μαθητές του Δήμου Θεσσαλονίκης ηλικίας 4 έως 14 ετών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατοίκους/δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από Παιδίατρο στο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης από 08/10/2018 έως 19/10/2018 μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.
Καραϊσκάκη 4 Τριανδρία στα τηλ: 2313318643, 2313318644.
Μοναστηρίου 53-55 3ος όροφος στα τηλ. 2310509020, 2310509053.
Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την προσέλευση να είναι γνωστός ο αριθμός του ΑΜΚΑ.